Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken of Activiteit Gerelateerd Werken

Bij Veldhoen + Company spreken wij naast Het Nieuwe Werken ook vaak over Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) of Plaats- en Tijdonafhankelijk werken. Het is ooit ontstaan vanuit onze overtuiging dat werkomgevingen beter gefaciliteerd kunnen worden. Een inrichting van de ruimte met de juiste akoestische en visuele afscherming met het juiste lichtniveau en klimaat dat je wenst voor je werkomgeving. Maar het is nog veel meer.

Een korte geschiedenis van Het Nieuwe Werken

Om een beter beeld van Het Nieuwe Werken te krijgen en te begrijpen wat mogelijk is, is een korte geschiedenis een goede start. Het Nieuwe Werken (HNW) is een begrip dat ooit geïntroduceerd is door de overheid. In feite was het een overkoepelende term voor het ontwikkelen van andere manieren van werken: het bewust nadenken over activiteiten die je uit gaat voeren en daar een meest geschikte plek bij zoeken. Digitaal, mentaal én fysiek. Ook heeft HNW de potentie om files in drukke gebieden in Nederland terug te dringen.

Voordelen van Het Nieuwe Werken

Waarom zou je Het Nieuwe Werken überhaupt invoeren? Wij zijn van mening dat als je medewerkers in een goede werkomgeving plaatst, deze medewerkers trotser worden op hun omgeving, en daardoor ook efficiënter (en dus productiever) gaan werken. Het blijkt ook uit onderzoeken dat een goed geoutilleerde werkomgeving als heel belangrijk wordt gevonden door de medewerkers (In bijv. onderzoek door Leesman index).

De top 3 voordelen:

  • Gelukkige werknemers
  • Meer innovatie
  • Eventuele kostenbesparing op vierkante meters

Faciliteer de manier van werken

Daarnaast zien we ontwikkelingen in werkpatronen die neigen naar meer samenwerken op de werkvloer. Samenwerken tussen collega’s van hetzelfde team, maar ook team overstijgend. Dat betekent dus ook iets voor de inrichting van het kantoor. Met het toevoegen van samenwerkplekken faciliteer je de medewerkers dus meer dan alleen met individuele werkplekken of stilte ruimtes.

Stap extra naar een gezonde werkomgeving

Tot slot is men tegenwoordig bezig met gezonder leven. Doordat je geen eigen vaste werkplek hebt, de koffie centraal gepositioneerd is, de printer centraal staat, moet je bewust kiezen per dagdeel waar je gaat werken. Hierdoor gaan mensen vanzelf meer bewegen. Een betere balans tussen werken en leven is waar we naar streven. Bewuster kiezen creëert ook meer vrijheid, om de belangrijkste keuze voor de organisatie te maken.

Het Nieuwe Werken bij Fonterra in Nieuw Zeeland

Het Nieuwe Werken bij Fonterra in Nieuw Zeeland

Het eerste HNW kantoor in Nederland

In Nederland heeft Interpolis als allereerste Het Nieuwe Werken omarmt. Bekijk een reflectie van het allereerste Het Nieuwe Werken programma in Nederland bij Interpolis:

Een video van Interpolis en Veldhoen + Company.
(2 minuten, 55 seconden)

Tijdens het creëren van een flexibele of AGW werkomgeving helpt het om te begrijpen hoe Het Nieuwe Werken geïmplementeerd kan worden.

Bekijk ook Het Nieuwe Werken bij Achmea:

Uitdagingen op de werkvloer

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen, maar wat voor de één een nadeel is, is voor de ander weer een voordeel. Werkpatronen die men al jaren uitvoert zullen deels aangepast moeten worden. Dat biedt ook kansen (anders nadenken kan leiden tot innovatie), maar medewerkers die deze verandering moeilijk kunnen doorvoeren zullen een nieuwe manier van werken niet aan kunnen. Dat is ook de reden dat we medewerkers begeleiden naar die nieuwe manier van werken.

Samenwerken in en tussen teams

Teams zitten niet altijd standaard bij elkaar. Dat doet iets met de sociale cohesie van een team. Hier zal extra aandacht aan geschonken moeten worden. Het biedt wel andere kansen om collega’s te ontmoeten die je normaal gesproken niet tegen zou komen. Nieuwe samenwerkteams kunnen zo ontstaan, waardoor processen versneld kunnen worden. Ook voor managers is het een uitdaging. Als je je collega’s niet meer ziet, hoe kun je dan leidinggeven en aansturen. Allemaal thema’s, die we in onze processen ter sprake brengen. Thuis werken doen wij bijvoorbeeld ook steeds vaker.

Nieuwe manieren van werken bij gemeente en overheid

De taakverdeling bij gemeenten en provincies zijn de laatste jaren nogal aan verandering onderhevig. Sociale taken zijn bij de overheid komen te liggen. Tevens worden burgers mondiger doordat men veel informatie al op internet kan vinden. Andere manieren van dienstverlening zijn daarbij noodzaak aan te passen. Dat heeft ook direct een verandering van je klantproces tot gevolg. Daarbij hoort dan ook niet een standaard productbalie of standaard klantcontactcentrum.

Publiekshal en omgeving krijgen extra aandacht

De publiekshal van een gemeente, het vergadergebied bij de provincie en de inrichting van een klantcontactcentrum worden meer ingericht naar de activiteiten die er plaats moeten vinden. De publiekshal wordt meer een winkel, het vergadergebied meer een samenwerkgebied en het klantcontactcentrum gaat op in de rest van de werkomgeving (en is dus niet perse een eiland in het gebouw).

Voorbeelden van Het Nieuwe Werken (en leren) bij gemeente, provincie en in het onderwijs:

Het Nieuwe Leren bij het Da Vinci College

Het Nieuwe Leren bij het Da Vinci College

HNW bij commerciële organisaties

Ook bij commerciële organisaties is Het Nieuwe Werken een veranderkundige katalysator die groei en innovatie mogelijk maakt. Samen met het leiderschap van de organisatie bedenken we een toekomst gerichte manier van werken die past bij de wensen van de 21ste eeuw en onze menselijke diversiteit.

Bekijk ook onze referenties bij nationale en internationale organisaties in binnen en buitenland:

Het Nieuwe Alliander kantoor

Het Nieuwe Alliander kantoor

De werk, leer en zorgplek van de toekomst is dichtbij. Meer weten over de filosofie achter Het Nieuwe Werken. Leer meer over Activiteit Gerelateerd Werken.

Roel Geenen en Activiteitgericht Werken
Nederland Meer weten? Neem contact op met
+31 6 15 02 57 88 roel@veldhoencompany.com