Iedereen wordt er gelukkiger van

 In

Het Nieuwe Werken levert eigenlijk alleen maar winsituaties op. Een praktijkvoorbeeld? Voor de introductie van het Nieuwe Werken bij Endinet in 2013 kwamen onze meterwisselaars voor elke vervanging van een gas- en elektriciteitsmeter op kantoor een bonnetje halen. Controle moest toch? Nu maken we een prestatieafspraak. Van maandag tot zaterdag moeten onze mensen bijvoorbeeld 50 meters hebben gewisseld. De monteurs kunnen zelf kiezen wanneer ze die klussen uitvoeren. Die verantwoordelijkheid ligt volledig bij hen. Als ze het afgesproken resultaat maar halen.

Iedereen wordt daar gelukkiger van. De klanten die in onderling overleg hun meter ook op zaterdag of in de avonduren kunnen laten wisselen. De medewerker die z’n tijd zelf kan indelen en overdag ruimte heeft om naar de tandarts of de fysiotherapeut te gaan. En wij als management dat de afgesproken productie wordt gehaald. Allemaal winsituaties.

Ruimte en Vrijheid

Als CEO geef ik graag de ruimte en de vrijheid. Dat past in de lijn van onze nieuwe fysieke werkomgeving. Een gebouw waar eigenlijk geen muren meer zijn. Waar we optimaal van de mogelijkheden gebruik maken die ICT biedt en waar we niet langer vasthouden aan werkdagen van 9 tot 17 uur. Je merkt al snel dat de cultuur en de relatie onderling verandert. Je benadert collega’s gemakkelijker om problemen op te lossen. Vraagstukken samen aan te pakken. Er worden steeds meer barrières geslecht die de samenwerking in de weg stonden. En dat heeft alles te maken met het feit dat in die nieuwe werkomgeving nauwelijks nog drempels zijn om die samenwerking gestalte te geven.

Een hoger niveau

Ik geloof erin dat het Nieuwe Werken onze organisatie naar een hoger niveau tilt. Niet alleen met betere resultaten, maar ook met een beter imago. Die koers wil ik graag vasthouden. Ook omdat er vandaag altijd dingen zijn die morgen beter kunnen. Als er geen knelpunten meer zouden zijn, denk ik dat het bedrijf stil komt te staan. Daarbij past ook duidelijkheid. We hebben onze mensen echt geholpen bij de invoering van de nieuwe werkprocessen. Maar als we tot de ontdekking kwamen dat medewerkers niet mee wilden, zijn we heel helder geweest: dan past Endinet niet meer bij hen.

Met name voor de leidinggevenden was het moeilijk

We hebben in twee jaar tijd een mooie slag gemaakt. Maar niet zonder slag of stoot. Met name voor de leidinggevenden was het moeilijk. De managementstijl was nogal directief. Zo van: ,,Ik wil dat het zo gaat en je het ook zo doet’. Aansturing tot op het detail. De leidinggevenden zijn nu meer coaches en moeten vooral vertrouwen geven. Dat was wennen en dat leverde nogal weerstand op. Voor alle duidelijkheid; dat betekent niet dat er nu nooit meer wordt gezegd: ,,En zo moet het.”

Meer Flexibiliteit op de Werkvloer

Bij Endinet heerst nu meer flexibiliteit op de werkvloer. De mensen tonen zelfvertrouwen en gaan er echt samen voor. Ze etaleren kracht. Een resultaat dat terug te voeren is op die mix van een nieuwe, open werkomgeving, ICT,samenwerking,  meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid en  balans tussen privé en werk.

En dat is precies in lijn met mijn gedachte hoe je een bedrijf zou moeten runnen. Gewoon het beste uit de mensen halen.”

Recent Posts

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Roel Geenen Future-thinking

Nederland

Wil je meer weten?Roel Geenen

+31 615025788 [email protected]

Start typing and press Enter to search

CEO Eidsiva Trond SkellerudAlliander ABW Office Design