Het Nieuwe Werken Gemeente Heemstede

 In

Het Nieuwe Werken heeft de gemeente Heemstede landelijk op de kaart gezet. We hebben nationale en internationale prijzen gewonnen. En drie jaar op rij zijn we uitgeroepen tot de gemeente met de beste service van heel Nederland. En we blijven met dat concept van het flexwerken aan de weg timmeren. We zijn alweer de eerste gemeente die alle werkplekken in ons kantoor beschikbaar stelt voor ambtenaren die onderweg zijn. Buitenshuis een vergadering hebben. Dat initiatief heeft zelfs een Amerikaanse onderscheiding opgeleverd.

Interview met Pim van Wonderen van de Gemeente Heemstede

Van 2 Kantoren naar 1 Centrale Huisvesting

De verhuizing van twee kantoren naar een centrale huisvesting in 2008 was de directe aanleiding voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Veldhoen + Company heeft ons daar geweldig mee geholpen. Door heldere kaders te stellen over het gebruik van die fysieke werkplek. Samen hebben we ook alle medewerkers betrokken bij het gestalte geven van het nieuwe kantoor. Eerlijk zijn over het concept, is daarbij het devies.

Leidinggevenden hebben een Voorbeeldfunctie

Die nieuwe werkplek bood minder ruimte en had ook minder werkplekken. De omvang van de organisatie heeft mede het succes bepaald. Op twee etages zitten 150 medewerkers. Iedereen zit door elkaar heen. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en zorgen voor het draagvlak. Zijn als eerste verantwoordelijk voor het concept.

Een Wereld van Verschil

Al snel bleek dat zich een wereld van verschil openbaarde in vergelijking met de oude situatie. De werkprocessen verliepen sneller en gemakkelijker. En vooral de samenwerking ging er met sprongen op vooruit. Iedereen ontmoette elkaar. Niemand zat meer verscholen in zijn eigen kamertje. We hoefden geen honderd verschillende cultuurtjes meer te doorbreken. De organisatievorm was dominant. En de belangrijkste trefwoorden waren openheid en samenwerking.

Ga geen dikke Beleidsplannen Schrijven

Onze ervaring met Het Nieuwe Werken leert dat je er vooral geen dogma van moet maken. Hou het leuk en luchtig. Ga geen dikke beleidsplannen schrijven. Ga gewoon aan de slag en ontdek de voordelen. Het belangrijkste is dat je de mensen vertrouwen geeft en de ruimte biedt. Die houding is absoluut noodzakelijk en moet je vooral ook uitstralen.

Nadeel van Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken heeft ook een klein nadeel. Het afdelingsgevoel wordt minder. Het intensieve contact binnen de afdelingen verflauwt. Daar hoor je sommige mensen wel eens over. Maar dat valt toch in het niet bij de ongekende voordelen van het nieuwe concept.

De Ontmoetingen vinden plaats op de Werkplek

We propageren het thuiswerken overigens niet. Het kan en het mag wel, als persoonlijke omstandigheden daarom vragen. Of als je met een specifieke opdracht bezig bent. Maar we hebben toch het liefst dat de mensen op kantoor zijn. Hier vinden de ontmoetingen plaats. Hier worden nieuwe ideeën geboren. En we vinden het belangrijk dat mensen daarbij aanwezig zijn. Voor het wij-gevoel. Daar hoeven we ze overigens niet voor aan te sporen. Mensen werken graag hier.

Rijnlands Model

Het Nieuwe Werken is in Heemstede nadrukkelijk gekoppeld aan het zogenaamd Rijnlands model. Geen directieve stijl van leidinggeven, maar gewoon goed overleggen. Met alle ruimte voor wederzijdse inbreng. Met de menselijke maat. De tijd is voorbij dat de baas alle wijsheid in pacht heeft en dus ook alles beslist. Door het open karakter op de werkvloer is het zelfcorrigerend vermogen binnen de organisatie ook erg groot. Geen leidinggevende zal het nog in zijn hoofd halen medewerkers constant in hun nek te hijgen. Ze worden daar onmiddellijk op aangesproken. Dat geldt ook voor ambtenaren die in hun telefonische contacten met inwoners bot of onvriendelijk zijn.

Koppeling Dienstverlening leidt tot Eclatant Succes

Heemstede heeft Het Nieuwe Werken nadrukkelijk gekoppeld aan de dienstverlening voor de bevolking. Dat is uitgegroeid tot een eclatant succes. Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze gemeentesecretaris zegt dat ons enige bestaansrecht de burgers zijn. Onze mensen maken het verschil in die dienstverlening. Door een open houding met veel eigen verantwoordelijkheid. Dat heeft geleid tot een enorme drive om optimale service te verlenen aan de burgers.

Spontaniteit en Innige Samenwerking

De basis voor de kwaliteit van het werk wordt voor een deel bepaald door doordat de mensen lekker in hun vel zitten. Zich kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf kunnen halen. Kunnen leren van elkaar. Spontaan samen de schouders eronder zetten. Iedereen in dit huis is ervan overtuigd dat die innige samenwerking van grote meerwaarde is voor de gemeente, maar vooral toch voor die inwoners.

Dezelfde koers bij de Gemeente Heemstede

Het is geweldig om te proeven hoe trots onze medewerkers zijn op hun werkomgeving. En hoezeer de neuzen dezelfde kant uitstaan. Want samenwerking betekent toch vooral ook dat je samen dezelfde koers kiest. Hetzelfde idee uitstraalt. En die centrale gedachte bij de gemeente Heemstede is en blijft dat wij er voor de burgers zijn.

Andere gemeentes die ook zijn overstapt naar Het Nieuwe Werken:

Recent Posts

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen, Privé: Sheila Zautsen

Start typing and press Enter to search

Ziekenhuis van de ToekomstOdette de Koning Gemeente Rotterdam