Gemeente Hoorn HNW

 In

Het Nieuwe Werken is voor ons een instrument om organisatiedoelen te bereiken. Ambitieuze doelen. Excellente dienstverlening, goed werkgeverschap en een duurzame bedrijfsvoering zijn de belangrijkste elementen daarvan. Met een positie in de nationale top twintig van de beste werkgevers. We willen ons kunnen vergelijken met KPN en Microsoft in Nederland. Niet zomaar ergens als gemeente Hoorn staan. Hoorn is gewoon a great place to work.

Eigen Verantwoordelijkheid Nemen

Veel doelen hebben we bereikt, al is die excellente dienstverlening nog steeds niet helemaal verwezenlijkt. Het Nieuwe Werken is daarbij van groot belang geweest. De fysieke werkomgeving is nog steeds te hokkerig. Mag opener en ruimtelijker. Voor een grote verbouwing ontbreekt echter het geld. Maar het Nieuwe Werken is breder en houdt meer in dan het creëren van flexplekken. Wij zijn erin geslaagd dat Nieuwe Werken tussen de oren te krijgen van de medewerkers. Eigen verantwoordelijkheid nemen. Je talenten ontplooien en digitale vaardigheden verder ontwikkelen. Daarmee ook zelf naar buiten treden.

Ruimte en Vrijheid

Daarbij geef je de mensen de ruimte en de vrijheid om op hun eigen wijze de beste resultaten te behalen. Thuis, hier op kantoor, of in de kroeg. Het werkgeverschap wordt er alleen maar rijker door. En er is een prima balans tussen het werk en de privé-situatie.

Het draagvlak voor het Nieuwe Werken is inmiddels breed. We gebruiken de term nauwelijks nog. Het is een vanzelfsprekendheid geworden. De landing is ingezet. De medewerkerstevredenheid blijft groeien. De mensen zijn losser en toegankelijker. De contacten zijn breder en laagdrempeliger. Ook als directeur heb je meer spontaan contact met de medewerkers. Zo heb ik ook zelf geen eigen kantoor mee. Ik werk vaak in het restaurant dat een soort marktplaats is geworden waar je zonder afspraak bij elkaar aanschuift. Waar mensen je ook veelvuldig aanspreken. En probleempjes spontaan worden opgelost.

Daling van het Aantal Leidinggevenden

Het Nieuwe Werken heeft ook geleid tot een daling van het aantal leidinggevenden. We willen af van het automatisme van vroeger dat de beste medewerker afdelingschef, of de beste timmerman baas van de werkplaats wordt en vervolgens voorschrijft hoe je het werk moet doen. We gaan veel meer naar zelfsturende teams toe met een leidinggevende op grotere afstand. De mensen kunnen dan ook veel nadrukkelijker zelf kiezen op welke wijze ze hun resultaat willen behalen.

De directie loopt achter een Hype aan

Aanvankelijk is er scepsis geweest over de nieuwe koers die we als directie hebben uitgezet. Met opmerkingen als; ‘De directie loopt achter een hype aan. Dit is veel te ambitieus. Moet dat nou zo nodig?’ We wisten zelf nauwelijks iets af van het Nieuwe Werken. Zijn op internet en in de literatuur gedoken. We zijn blijven praten met de medewerkers. Zijn ook blijven benadrukken dat het Nieuwe Werken geen moetje is, geen doel op zich, maar een instrument om die toporganisatie neer te zetten. We zijn de aansteker onder het waakvlammetje blijven houden. Dat heeft uiteindelijk zoveel hitte veroorzaakt dat het een brand is geworden.  Veldhoen+ Company heeft enorm geholpen die vlam verder aan te wakkeren. Door inspirerende beelden en verhalen heeft Veldhoen voor enthousiasme binnen de organisatie gezorgd.

De Gemeentelijke Organisatie wordt Kleiner

De toekomst? De gemeentelijke organisatie wordt kleiner. We zullen nog veel breder moeten samenwerken. Partners opzoeken. De armen om elkaar heen slaan en elkaars capaciteiten en kwaliteiten benutten. Dat geldt ook voor de inwoners. Ik vergelijk de gemeente Hoorn wel eens met een jachthaven met prachtige boten. Die boten moeten wel uitvaren. Om netwerken te vormen en de samenwerking uit te bouwen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Roel Geenen

Nederland

Wil je meer weten?Roel Geenen

+31 615025788 [email protected]

Start typing and press Enter to search

Odette de Koning begeleidt Gemeente Rotterdam naar Het Nieuwe WerkenCEO Trond Skellerud Eidsiva