Gemeente Venlo – Het creëren van een duurzame C2C kantooromgeving

 In

Het creëren van een duurzame
C2C kantooromgeving

Gemeente Venlo: de eerste Nederlandse gemeente die het
Cradle2Cradle principe implementeerde.

“Een nieuwe manier van werken, in een nieuw stadskantoor”

HET
VERHAAL

Gemeente in het zuiden van Nederland

De medewerker als de niet-tijdelijke productiefactor
980 medewerkers

  • Bewoners en partners komen eerst
  • Innovatie
  • Connectie met de bewoners van Venlo

“Het mag niet zo voelen dat de gemeente belangrijker is dan jij als bezoeker of partner.”

DE
UITDAGING

Kern van de visie is dat de gemeente er niet voor zichzelf is, maar alleen voor haar klanten en partners. Het contact en de samenwerking met die partners moet verbeteren en de medewerker heeft daarin een sleutelrol.

Als contacten slechts tijdelijk zijn of eenzijdig, als medewerkers slechts een tijdelijke rol hebben in een organisatie of als samenwerken geschiedt in een verhouding waarin de ene partij machtiger is dan de ander, kent een systeem veel afval.

De gemeente streeft ernaar dit te vermijden. Dit kan door mensen in te zetten als duurzame productiefactor, waarbij hij/zij wordt gewaardeerd om zijn kennis, vaardigheden, houding en omgangsvormen. Deze positieve manier van kijken samen met het uitgebreid begeleiden en opleiden van medewerkers, zorgt voor voeding van het systeem, voor een natuurlijke plek in de keten.

DE
RESULTATEN

Het gebouw moest de C2C-manier van werken ondersteunen. Dit zie je terug in de vele open horizontale en verticale verbindingen en in de ruimtes rondom de kernen van het gebouw: hier is veel plek voor het samenwerken tussen mensen. Het ontmoeten van mensen en samenwerken in teams moet gestimuleerd worden.

Ook op de onderste vloeren van het nieuwe stadskantoor zijn de inrichtingselementen en de gedragsafspraken zo vormgegeven dat hiërarchie vermeden wordt. Het mag niet zo voelen dat de gemeente belangrijker is dan jij als bezoeker of partner.

Gemeente Venlo heeft verschillende nominaties, prijzen en aanbevelingen ontvangen. Niet alleen voor hun duurzame gebouw, maar ook voor hun inzet op het gebied van Cradle2Cradle.

Project galerij

Een aantal afbeeldingen van de werkomgeving

Recent Posts

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen, Tim de Vos

Roel Geenen Future-thinking

Nederland

Wil je meer weten?Roel Geenen

+31 615025788 roel@veldhoencompany.com

Tim de Vos

Nederland

Wil je meer weten?Tim de Vos

+31 646184921 tim@veldhoencompany.com

Start typing and press Enter to search

InterpolisAlliander Werkt