Medewerkers als niet-tijdelijke productiefactor

 In

Het Nieuwe Werken bij de gemeente Venlo

Het werk- en kantoorconcept is ontwikkeld vanuit de besturingsfilosofie van de gemeente Venlo. Toen wij ruim twaalf jaar geleden startten met het ontwikkelen van een visie op ‘werken in Venlo’ heeft de directie van de gemeente ervoor gekozen om de begrippen ‘koersvast’ en ‘flexibel’ als verbindende elementen over te nemen uit de besturingsfilosofie. Kern van de visie is dat de gemeente er niet voor zichzelf is, maar louter voor haar klanten en ketenpartners. Het contact en de samenwerking met die partners moet verbeteren en de medewerker heeft daarin een sleutelrol was het overduidelijke statement.

Stadskantoor als uithangbord

Het stadskantoor is in die gedachte een uithangbord voor de gemeente die zo bescheiden is, en een facilitator voor het uitblinken van medewerkers en de contacten die zij in het huis kunnen hebben met diverse partners en burgers.

Cradle 2 Cradle gedachte

Wij maakten de Cradle 2 Cradle (C2C) gedachte – afval is voeding – ook aan de mens- en relatiekant manifest. Als contacten slechts tijdelijk zijn of eenzijdig, als medewerkers slechts een tijdelijke rol hebben in een organisatie of als samenwerken geschiedt in een verhouding waarin de ene partij machtiger is dan de ander, kent een systeem veel afval.

stadskantoor venlo module green

De gemeente streeft ernaar dit te vermijden. Dit kan door mensen in te zetten als duurzame productiefactor, waarbij hij/zij wordt gewaardeerd om zijn kennis, vaardigheden, houding en omgangsvormen. Deze positieve manier van kijken tezamen met het uitgebreid begeleiden en opleiden van medewerkers, zorgt voor voeding van het systeem, voor een natuurlijke plek in de keten.

C2C manier van werken

Als conceptontwikkelaar creëerden we op een zeer interactieve manier met medewerkers en burgers een werkconcept. Het concept is een vertaling van de gewenste manier van werken van de gemeente naar de inrichting van de publiekshal en het kantoorgebouw. Daarin stond vast dat er eenmaal een goed en stevig concept neergezet zou worden dat jarenlang meeging. Alles om ook de komende jaren letterlijk zo weinig mogelijk afval te creëren.

Een brede acceptatie op de kern van de inrichting was daarvoor nodig. Uiteindelijk is hierbij het accent komen te liggen op het ontmoeten van mensen in het gebouw en het samenwerken binnen teams. Dat is waarvan de medewerkerspopulatie vond dat het gebouw de C2C-manier van werken moest ondersteunen.

Zo zie je in het gebouw veel open horizontale en verticale verbindingen en is er rondom de kernen van het gebouw veel ruimte voor het samenwerken tussen mensen. Ook op de onderste vloeren van het nieuwe stadskantoor zijn de inrichtingselementen en de gedragsafspraken zo vormgegeven daar hiërarchie vermeden wordt. Het mag niet zo voelen dat de gemeente belangrijker is dan jij als bezoeker of partner.

medewerkers niet tijdelijke productiefactor

Begeleiding

Als trainer maakten we samen met deskundigen van de gemeente een begeleidings- en opleidingsplan waarin medewerkers zich op 8 onderwerpen konden versterken. Dit loopt uiteen van persoonlijk leiderschap en planmatig werken tot flexibel gedrag en leidinggeven op afstand. Door heel gericht en niet verplicht te interveniëren is er recht gedaan aan de kwaliteit van medewerkers, maar ook een impuls gegeven op de manier van werken die nagestreefd wordt. Consistentie is in deze ontwikkellijn zeer belangrijk, dat bespreken we op dit moment met de directie van de gemeente. Het moment van ‘openen’ van het gebouw is belangrijk, maar slecht een moment in de ontwikkeling van de gemeente. De begrippen ‘koersvast’ en flexibel’ zullen dus nog wel een tijdje actueel blijven in Venlo!

Stadskantoor Venlo Module Groen

Het nieuwe stadskantoor is op 14 oktober 2016 officieel geopend

Veldhoen + Company was al vanaf de visiefase betrokken en heeft de C2C-gedachte in Venlo kleur gegeven met het bestuur, de organisatie én met haar medewerkers. Leer meer over het stadskantoor en:

Vind hieronder meer informatie het nieuwe stadskantoor van de Gemeente Venlo:

Benieuwd naar de VPRO tegenlicht documentaire over o.a. het nieuwe stadskantoor van Venlo. Klik dan op Groene dromen.

Foto credits: Gemeente Venlo/Mostert de Winter

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Sheila Zautsen

Start typing and press Enter to search

Het Nieuwe Werken bij een bank in AustraliëHet Nieuwe Werken PWN Shirley