War Child

 In

Begin 2013 heeft War Child besloten om te verhuizen naar een nieuw onderkomen in Amsterdam. Hierbij greep War Child de kans om hun manier van werken eens nader onder de loep te nemen. Veldhoen + Company heeft kosteloos en met trots War Child geholpen om een analyse te maken van hun eigen werkstijl; de goede zaken die behouden moesten blijven en ook de potentiële verbeterpunten benoemen. Veldhoen + Company heeft War Child geadviseerd over het gewenste huisvestingsconcept en hoe iedereen in de organisatie mee te krijgen in deze veranderslag.

War Child’s visie

Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Te worden wie ze willen zijn. Kinderen die opgroeien tot evenwichtige volwassenen, zijn later beter in staat conflicten te voorkomen of op te lossen. Die generatie vormt de hoeksteen van een toekomst in vrede. Die generatie heeft vrienden nodig. War Child wil ze die vriendschap bieden, samen met onze Friends.

War Child kan – en wil – haar missie niet alleen verwezenlijken. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen, benut War Child alle beschikbare middelen, talent en inspiratie. War Child gelooft in de kracht van samenwerking. Samen kan daadwerkelijk de toekomst positief beïnvloed worden. Op het kantoor in Amsterdam werken 80 vaste medewerkers, aangevuld met meer dan vijftig vrijwilligers en stagiairs. Meer dan zestig vrijwillige voorlichters vertegenwoordigen War Child in Nederland.

Begin 2013 heeft War Child besloten om te verhuizen naar een nieuw onderkomen in Amsterdam. Hierbij greep War Child de kans om hun manier van werken eens nader onder de loep te nemen. Veldhoen + Company heeft kosteloos en met trots War Child geholpen om een analyse te maken van hun eigen werkstijl; de goede zaken die behouden moesten blijven en ook de potentiële verbeterpunten benoemen. Veldhoen + Company heeft War Child geadviseerd over het gewenste huisvestingsconcept en hoe iedereen in de organisatie mee te krijgen in deze veranderslag.

Luc Kamperman (Veldhoen + Company) bezocht het nieuwe onderkomen van War Child en hij sprak met Pieter Verhagen (inkoop) en Colinda Dijkstra (HR manager) over hun eerste ervaringen in het nieuwe onderkomen en met het proces er naartoe.

Wat was de reden voor War Child om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen?

Het oude pand (een verbouwde kerk) was erg karakteristiek maar tevens werd het te klein en was erg rumoerig. Uitbreiden in de kerk was simpelweg niet mogelijk. We konden daar niet lekker meer werken en het was tevens niet echt toegankelijk voor onze bezoekers. Daarom zijn we gaan kijken naar mogelijkheden voor een beter passende huisvesting. Vanuit onze organisatiedoelstelling streven we naar het laag houden van de kosten voor niet primaire zaken; maar kosten waren zeker niet de voornaamste reden om te verhuizen.

Lage kosten

War Child hanteert een uniek lage kostenbeleid. Veel overhead, zoals ICT, telefoons en kantoorinrichting is 100% gesponsord. De salarissen van de directie en medewerkers liggen ruim onder de richtlijnen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hierdoor blijft zoveel mogelijk gedoneerd geld beschikbaar voor hulpverlening.

Daarnaast was het ook zo dat mensen ’s winters in de kerk met de muts op zaten te werken. Het binnenklimaat was moeilijk te managen. Om efficiënt en goed te kunnen werken, heb je een plek nodig die dat goed ondersteunt. Ook om rustig te kunnen werken. Mensen bleven voorheen thuis, niet omdat ze dat per se wilden maar omdat ze zich genoodzaakt voelden om geconcentreerd te werken. We willen dat mensen graag naar kantoor blijven komen.

We zijn erg blij met ons nieuwe pand want het heeft veel daglicht en is kwalitatief hoogwaardig. Met de move naar ons nieuwe onderkomen hebben we ook geïnvesteerd in WiFi en laptops. Dit ondersteunt onze wens om meer flexibel te kunnen werken, zowel in het pand als daarbuiten.

Wat waren voor jullie redenen om de manier van werken onder de loep te nemen?

Een verhuizing geeft altijd kansen om enkele zaken anders te doen. Wij waren in gesprek met Microsoft en die verwezen ons naar Veldhoen + Company. Het initiële onderzoek van Veldhoen leidde tot de conclusie dat we een kantoor wilden dat verschillende activiteiten zou faciliteren. Vraag was hoe dit te realiseren en wat dit voor onze manier van werken zou betekenen. We beseften meer en meer dat het betekende dat we het kantoor het beste flexibel konden gebruiken. Vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen bevestigden deze wens en hadden het geloof dat dit ook haalbaar was. Uiteindelijk moest met name het managementteam hier ook van doordrongen zijn en er achterstaan.

Hoe ervaren mensen het nu?

Het kiezen van een werkplek en jezelf installeren is nog even wennen. En we hebben nog wat uitdagingen met de akoestiek van bepaalde ruimtes. Maar we horen weinig negatieve geluiden over het niet hebben van eigen werkplek.

Het leuke is dat mensen zelf nieuwe ervaringen opdoen: enkele mensen dachten eerst dat ze enkel in het stiltegebied wilden gaan werken. Maar je ziet hen nu zelf ook in het dynamische gebied werken omdat ze de samenwerking en teambuilding zoeken. Veelal zoeken teams elkaar wel op maar niemand claimt eigen plekken. Alleen het belteam heeft een vaste tafel.
Externen die op bezoek komen, zijn erg enthousiast. We zijn wel geneigd om uit te leggen dat onze nieuwe omgeving grotendeels gesponsord is. We zijn en blijven natuurlijk een goede-doelen-organisatie die geld primair besteedt aan onze taken in de oorlogsgebieden.

En wat zijn je eigen ervaringen?

Pieter: Ik zit nu toch regelmatig naast andere mensen en zodoende leer ik ze ook beter kennen. Dat vind ik echt leuk. De drempel om met elkaar in gesprek te raken is weg. In dat op zicht heeft het echt geholpen. Niemand zit hier in hoekjes en we zijn meer verbonden.

Colinda: Ik vind het voor mezelf nog wel wat onrustig. Eerder liep je terug naar je desktop en deed je even snel je e-mails. Dit is nog een kwestie van wennen en je dag anders organiseren. Daarentegen ben ik nu wel meer in gesprek met mensen.

Wat was de bijdrage van Veldhoen + Company in jullie proces?

We zijn zeer erkentelijk voor de bijdrage van onze leveranciers, waaronder Veldhoen + Company. Jullie hebben ons goed geholpen met het strategisch nadenken over onze huisvesting en het inspireren en begeleiden van de architect in zijn creatieve vertaalslag. Met name jullie hulp in de onderbouwing van een aantal keuzes die we maakten, was erg waardevol. Voor Colinda is het meest bijgebleven dat ze inzicht kreeg dat flexwerken ergens goed voor kan zijn. Jullie hebben mij geholpen door het proces heen te gaan en dat was waardevol. What’s in it for me. De keuze voor flexibel werken was feitelijk al gemaakt maar ik was nog niet overtuigd en zat enigszins in de weerstand. Naast deze persoonlijke inzichten heeft Veldhoen + Company ons echt goed geholpen over het meekrijgen van de mensen: hoe krijgen we ze enthousiast, wat regelen we voor ze en wat laten we aan hun zelf over, nadenken over output-sturing. We hebben Veldhoen + Company’s adviezen meegenomen in onze manier van werken.

We zijn achteraf erg gelukkig dat we met echte kwaliteitspartijen aan de slag zijn gegaan; hiermee konden we aan mensen laten zien dat we het serieus namen!

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Luc Kamperman

Start typing and press Enter to search

Het Nieuwe Werken in BelgiëHuisvesting MEE Utrecht verbeterd