Verbindend Werken bij William Schrikker Groep

 In

Binnen de zorg is er volop dynamiek en onzekerheid. Onzekerheid ten aanzien van de veranderende wet- en regelgeving. De komende transitie in 2015 maakt gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van onder andere de jeugdzorg. Juist nu kiest de William Schrikker Groep (WSG) voor Het Nieuwe Werken. Vanuit het geloof en vertrouwen dat deze keuze de organisatie juist mede toekomstbestendig maakt. Stil staan is geen optie, (door)ontwikkelen een noodzaak!

Reis naar Verbindend Werken

Veldhoen + Company heeft de WSG afgelopen jaren begeleid op haar reis naar Verbindend Werken. Hierbij was het uitgangspunt het zoveel als mogelijk activeren, benutten en mobiliseren van talenten en kwaliteiten van medewerkers in de organisatie. De begeleiding had betrekking op de spiegeling van de te nemen stappen in het (verander)proces en het vergroten en ontwikkelen van bewustzijn, eigenaarschap en vaardigheden bij medewerkers

Daarnaast heeft Veldhoen + Company ook een rol gehad bij de ontwikkeling en realisatie van de fysieke omgeving. De reis en samenwerking stonden symbolisch voor het beoogde doel; verbondenheid. Vanuit een gemeenschappelijk belang en doel het beste resultaat realiseren.

Ruim 1000 Medewerkers voor Jeugdbescherming, Reclassering en Pleegzorg

De WSG is een landelijk werkende instelling met ruim 1000 medewerkers voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Zij richten zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. De kennis borgt de WSG in een eigen expertisecentrum. Medewerkers in het werkveld wonen verspreid over het land en werken in de basis vanuit huis. Voor de ontmoeting en samenwerking met collega’s en andere professionals maken zij gebruik van ‘meetingpoints’ in de regio.

Het Nieuwe Werken bij Willam Schrikker Groep

Bij de ontwikkeling van Verbindend Werken staan drie doelen centraal:

  • Het leveren van een hoge kwaliteit van hulpverlening
  • Meerwaarde voor het kind
  • Onderscheidende en eigentijdse werkgever

Verbinding met het Netwerk

Om deze doelen te bereiken, is het maken van verbinding met het netwerk (ketenpartners, collega’s, cliëntgroepen etc.) cruciaal. Een medewerker/hulpverlener heeft een grote verantwoordelijkheid en staat vaak voor complexe en ingrijpende beslissingen. De aard en impact van de beslissingen maken het noodzakelijk om toegankelijk te zijn, afstemming te zoeken en de dialoog aan te gaan met onder andere collega’s.

Nieuw gebouw huisvest het centraal kantoor

In Amsterdam is eind vorig jaar een nieuw gebouw in gebruik genomen en een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Het gebouw huisvest het centraal kantoor en een meetingpoint. Vanuit het centraal kantoor werkt de ondersteuning en vinden de opleidingen plaats. Opleidingen en gezamenlijke activiteiten op het hoofdkantoor vormen de basis voor de fysieke ontmoeting en verbinding tussen de ondersteuning en landelijk werkend primair proces. Daarnaast is de afgelopen maanden een enorme stap gemaakt om ook de virtuele verbinding te versterken.

Rust, transparantie en comfort

De meetingpoints en de nieuwe werkomgeving van het centraal kantoor faciliteren en stimuleren de beoogde ontmoeting en dialoog. De werkomgeving geeft rust, is transparant en biedt comfort. Comfort dat recht doet en ondersteunend is aan het specifieke en betekenisvolle werk dat de WSG doet.

Medewerkers zijn uitgebreid meegenomen tijdens deze reis. Zij hebben een slag gemaakt in hun manier van (samen)werken. Werkstijlcoaches hebben hier een actieve rol in gespeeld. Niet het gebouw, maar de mens staat centraal in deze verandering. Zoals de WSG dat zo mooi verwoordt: ‘verbinding maken begint bij jezelf’.

Een special over de William Schrikker group:

Recent Posts

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Roel Geenen Future-thinking

Nederland

Wil je meer weten?Roel Geenen

+31 615025788 [email protected]

Start typing and press Enter to search

Netwerkorganisatie Woonbedrijf EindhovenGoodman Brussel