Zuyderland Ziekenhuis van de Toekomst

 In

Ons concept is nog steeds uniek voor de internationale ziekenhuiswereld. Als er in de wereld ergens een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd, komen de plannenmakers eerst in Sittard-Geleen poolshoogte nemen. Tot uit Australië, Canada, Ierland en Finland toe. Ons ziekenhuis is nu vijf jaar operationeel. Dus denk je: ,,Dat zal wel een keer ophouden. Anderen halen ze je in.” Gek genoeg zie ik dat nog steeds niet gebeuren. We zijn onze tijd ver vooruit geweest. En nog steeds.

De Schaduwzijde

Natuurlijk is er die schaduwzijde. We hebben het gebouw neergezet tijdens de financiële crisis. De oorspronkelijke bouwkosten van 170 miljoen kwamen bij de opening in 2010 uit op meer dan het dubbele. Veel daarvan zit achter muren en in plafonds. En dan is er de prijs die we hebben moeten betalen om 400 medewerkers te ontslaan. Maar het ziekenhuis van de 21e eeuw staat er wél. Het enige in Nederland. Achter elke deur zit wel elektronica en moet je je met pasjes identificeren. Daar hadden we wellicht ook bordjes kunnen ophangen met: ,,Alleen toegang voor medewerkers. Verboden voor bezoekers”.

Ongekende Gastvrijheid en Privacy voor Patiënten

Ons concept is een totaalplaatje. Nooit eerder in een ziekenhuis samengebracht. Met ongekende gastvrijheid en privacy voor patiënten. Met ruim 400 eenpersoonskamers waar patiënten een hoge mate van autonomie hebben. Kamers waar geleefd en gewoond wordt. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar artsen via een bedsite terminal alle patiëntgegevens kunnen opvragen. De logistiek gebeurt met robotkarren die zelfstandig de lift kunnen nemen. Papier is verdwenen uit het ziekenhuis. Alle dossiers zijn digitaal. Net als de planning. Die ICT ondersteuning betekent snelle doorlooptijden van klacht tot behandeling.

Zuyderland Ziekenhuis Atrium Orbis

Samenwerken in 4 Kennis- en Expertisecentra

Bij Orbis werken de afzonderlijke disciplines niet meer gescheiden. Artsen, verpleegkundigen, managers en de afdelingen controle en financiën werken samen en ontmoeten elkaar in vier kennis- en expertisecentra. Open domeinen waar iedereen elkaar tegenkomt en zicht heeft op elkaars bijdragen. Met flexibele werkplekken. Daar krijgt de brede samenwerking gestalte, ontstaat wederzijds begrip en staat iedereen bij dezelfde koffieautomaat met elkaar bij te praten. We hebben met die aanpak echt muren geslecht binnen de organisatie.

Een werkomgeving die tot snellere besluiten leidt, voor een minder formele sfeer zorgt en vooral meer efficiency oplevert. En het gevoel dat we een collectief vormen. Dat is trouwens ook terug te voeren op de overlevingsdrang. De wil om niet op te geven toen het mis dreigde te gaan door de financiële problemen.

Totaalconcept 10% Efficiënter

Dit totaalconcept betekent dat we gemiddeld tien procent efficiënter werken dan de overige ziekenhuizen in Nederland. Vijf jaar na de opening zijn we uit de financiële badkuip en schrijven we voor het eerst zwarte cijfers met het ziekenhuis. Een ziekenhuis met een hoge mate van klanttevredenheid. Je hebt bij Orbis ook niet het gevoel dat je een ziekenhuis binnen komt. De omgeving doet gewoon vriendelijk aan. Een healing environment. Het gebouw is nog altijd up to date. Daar kan de gemeenschap zeker nog twintig jaar plezier van hebben. In het buitenland bestaat ook nog steeds belangstelling om ons concept te kopiëren. In Finland is een poging ondernomen om een kloon van Orbis Medisch Centrum te bouwen. De bouw is in heroverweging genomen met het oog op de kosten.

Het Nieuwe Werken in een Ziekenhuis

Veldhoen + Company heeft een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van dat concept. Door een kritische opstelling, maar ook door samen met de toenmalige Raad van Bestuur vast te houden aan het hoge ambitieniveau bij de uitwerking van het concept. Die combinatie heeft uiteindelijk het ziekenhuis van de 21e eeuw opgeleverd.

Efficiënter werken vloeit uit innovatie. Inmiddels zit Het Nieuwe Werken in onze genen. Het Nieuwe Werken was bij een deel van de professionals omstreden. Ik ben ervan overtuigd dat we nu stormen van protest zouden krijgen, als we terug zouden keren naar traditionele werkvormen.

Uitdaging om Cultuurverschillen te Overbruggen

Inmiddels kijken we alweer volop vooruit. Orbis fuseert met het ziekenhuis Atrium in Heerlen. Met gebouwen die een halve eeuw oud zijn. Daar gaan we de komende decennia nieuwbouw plegen. Zo’n 20.000 vierkante meter. Uiteraard stoot je op cultuurverschillen. Een mooie uitdaging om die te overbruggen. Natuurlijk gaan we ook in Heerlen proberen concepten van Het Nieuwe Werken in te voeren. Dat is gewoon een kwestie van tijd.

Simpele Ingrepen Verhuizen naar de Huisartsen

De brede samenwerking zoeken is de komende jaren de belangrijkste doelstelling in de ziekenhuiszorg. Ook verdere intensivering van de samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Maar ook samenwerking met onderwijs en wetenschap. Het zorgpakket in de ziekenhuizen zal veranderen. Simpele ingrepen verhuizen naar de huisartsen. Dat zal consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. Daar staat door de vergrijzing een toename van de ziekenhuiszorg tegenover. De behandeling van kanker zal nog belangrijker worden. Therapieën zijn in 2025 niet meer afgestemd op klachten maar op personen.

Flexibele Werkplek voor Raad van Bestuur

Bij Orbis had ik als voorzitter van de Raad van Bestuur ook gewoon een flexibele werkplek. Als je wilt vernieuwen, moet je zelf voorop lopen. En je niet verschuilen achter de gesloten deuren van een directiekamer. De fusie betekent dat ik nu ook veelvuldig in Heerlen ben. Daar heb ik weer een eigen kamer gekregen. Met een naambordje. Dat naambordje heb ik al proberen te verwijderen. Echt happy ben ik niet met die kamer. Daarvoor is Het Nieuwe Werken te zeer een manier van leven geworden.”

Recent Posts

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Roel Geenen Future-thinking

Nederland

Wil je meer weten?Roel Geenen

+31 615025788 roel@veldhoencompany.com

Start typing and press Enter to search

Microsoft Het Nieuwe WerkenHet Nieuwe Werken Gemeente Heemstede