Functioneel Programma van Eisen

De activiteit gerelateerde briefing voor uw fysieke werkomgeving

Het Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) stelt nieuwe, specifieke eisen aan de werkomgeving en werkplek. U kunt daarbij denken aan akoestische en ergonomische eisen, positionering van werkplekken, en de relatie tussen faciliteiten en ICT-tools. Bij onvoldoende aandacht voor dergelijke eisen en wensen komt het welslagen van het activiteitgerelateerd werken  in gevaar. Door hier op tijd aandacht aan te besteden stijgen de kansen op succes aanzienlijk.

Onze grote ervaring met het realiseren van innovatieve werkomgevingen kan u daarbij helpen.

Briefing voor nieuwe flexibele werkomgeving

Met het functioneel programma van eisen beschikt u over een briefing waarin de eisen en wensen t.a.v. de nieuwe werkomgeving beschreven staan. Op basis van het document kunnen de architect en andere uitvoeringspartijen hun werk doen. In het proces naar het functioneel programma van eisen hebben wij contact met de facilitaire verantwoordelijken uit uw organisatie. Zij worden meegenomen in de gedachte achter het programma. Voor de invulling van het programma van eisen kunnen wij terugvallen op data zoals wij die continu verzamelen en periodiek actualiseren.

Voorwaarden:

  • Input: inrichtingsconcept vanuit fase 1 en 2.
  • Doorlooptijd: 2-4 weken.
  • Samen met een aantal facilitair verantwoordelijken uit uw organisatie.

Onafhankelijke Adviseurs

In meer dan 25 jaar onafhankelijk advies hebben we ervaring opgedaan in het samenwerken met meer dan 100 architecten, kantoor meubelen leveranciers en technologie partijen. Mochten u hulp nodig hebben in het selecteren van deze partijen. Neem dan contact op.

Waar kunnen we u nog meer bij helpen?

Roel Geenen en Activiteitgericht Werken
Nederland Meer weten? Neem contact op met
+31 6 15 02 57 88 roel@veldhoencompany.com