Training Resultaatgericht Leidinggeven/ Leidinggeven op Afstand

De training ‘Resultaatgericht Leidinggeven/Leidinggeven op afstand’ biedt managers houvast om met medewerkers die niet in de directe nabijheid zijn, tot gezamenlijke resultaten te komen. In deze training worden zowel de afstandscomponent als de prestatie-component van het team behandeld. De training kent een dynamisch en onderhoudend programma waarin snel geschakeld wordt tussen theorie, ervaring, toepassing van de theorie in praktijk en actief werken met persoonlijke kansen en valkuilen.

Doelgroep
De training biedt vooral meerwaarde voor (groepen) managers, die (in)direct te maken hebben met een verspreid team. Een trainingsgroep bestaat uit 6 tot 15 personen. De training is ook geschikt voor teams.

Doel
Het doel van de training ‘Resultaatgericht Leidinggeven/Leidinggeven op afstand’ is om (groepen) managers in staat te stellen om, ondanks dat hun teams verspreid werken, volgens herkenbare en effectieve methodes te bouwen aan hun team en de resultaten van hun team.

Belangrijkste resultaten
Na de training hebben de deelnemers:

  • inzicht in wat leidinggeven op afstand voor hun persoonlijk betekent;
  • handvatten om aan teamvorming en teamresultaten te werken in het geval van een verspreid team;
  • gedeeld beeld en vocabulaire ten aanzien van leidinggeven op afstand;
  • praktijkervaring opgedaan met het hanteren van theorie en methoden om om te gaan met een verspreid team.

Als u hierin interesse heeft, meer informatie wenst of een training wilt organiseren, neem dan contact op met Tim de Vos.

Nederland Meer weten? Neem contact op met
+31 6 46 18 49 21 tim@veldhoencompany.com