Hoe kan data de weg leiden naar een hybride manier van werken?

 In covid-19

Hoe kan data de weg leiden naar een hybride manier van werken?

Nieuwe manieren van werken & data

De toekomstige wereld van werk gaat hand in hand met het toenemende belang van data. Het helpt ons om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen en patronen te begrijpen. Waarom zouden we het niet gebruiken in ons proces naar een hybride manier van werken?

Samen met onze partners Microsoft (spreker: Henk Ritmeester) en Leesman (spreker: Gideon van der Burg) spreken Roel Geenen en Marco van Gelder over het belang van data binnen een workplace strategy.

We weten, door naar landen als Australië of delen in Azië te kijken, wat we kunnen verwachten als straks de deuren naar kantoor weer open gaan. Door deze terugkeer goed te begeleiden kunnen we zorgen dat we van de voordelen van thuiswerken kunnen blijven genieten, zonder de binding met het bedrijf te verliezen. We kunnen er met de juiste begeleiding voor zorgen dat we niet terugvallen in onze ‘oude manier van werken’.

Data helpt bij het begeleiden van dit proces en geeft je de juiste informatie om gericht de manier van werken te (blijven) verbeteren. Het geeft inzicht in o.a. patronen, werkgeluk en well-being van medewerkers. Benieuwd naar meer? Bekijk het webinar. 

Meer lezen over thuiswerken en hybride werken? Bekijk ons laatste nieuws in deze onderwerpen.

Meer weten over Leesman? Ga naar de website Leesman >>

Meer weten over Microsoft WpA? Ga naar de website van Microsoft >>

Open de Q&A

Q: Waarom is het vergaren van employee data juist nu belangrijk?
A: De pandemie brengt met zich mee dat we elkaar niet meer echt zien en we weten uit onderzoek dat het een sociale impact heeft. Met behulp van deze data kunnen we inzichtelijk maken hoe de werkdruk verdeeld is, of medewerkers nog de aandacht krijgen die noodzakelijk is, en of interventies voor verbetering daadwerkelijk het juiste effect hebben. We weten nu gewoon nog niet wat het langetermijneffect zal zijn van een hybride manier van werken. Op innovatie, creativiteit, business development, talentontwikkeling etc. Dit zullen we moeten meten m.b.v. data.

Q: Data maakt abstracte vragenstukken transparant, objectief. Wat is de reactie van klanten van Veldhoen + Company op het gebruik van data tijdens projecten?
A: In de basis is deze reactie altijd eerst erg afwachtend. Dit heeft vooral te maken met het privacy issue. Wat leren we hiervan versus wat is de bedreiging? Dit speelt eigenlijk overal: bij management, de directie, het OR, HR en bij de medewerkers. Als we laten zien wat je ermee kunt doen en waarmee het je kan helpen, dan wordt het interessant. Je merkt dat het bepaalde discussies verder helpt omdat het niet meer alleen gaat om meningen of gevoel, maar dat deze nu onderbouwd kunnen worden met behulp van data. Je maakt abstracte termen als ‘samenwerken’ bijvoorbeeld veel concreter. Door goed uit te pluizen wat samenwerken nu precies inhoudt voor een organisatie en hoe de huidige situatie eruitziet, is het veel makkelijk om dit beet te pakken. Data geeft duidelijk inzicht in de stappen die er gemaakt moeten worden om tot die verbetering te komen, waarom deze stappen gemaakt moeten worden en wat dit voor gevolgen heeft voor de organisatie en de individu.

Q: Laat Leesman data verschillen tussen industrieën zien?
A: Niet zo zeer tussen de verschillende industrieën, maar eerder tussen de verschillende afdelingen. De verschillen tussen de afdelingen in een bedrijf kunnen echt enorm zijn. Hier zitten veel verschillende behoeften en persona’s.

Q: Laat Leesman data verschillen tussen laden zien?
A: Leesman kijkt liever naar regio’s. Het verschil tussen regio’s is minimaal maar verschillen tussen thuissituaties zien we wel. Je kunt je voorstellen dat iemand die erg klein woont in London dezelfde mening over thuiswerken heeft als iemand die ook erg krap woont in Amsterdam. En deze mening kan erg verschillen met iemand die thuis voldoende ruimte en rust heeft om thuis te werken.

Q: Gideon gaf aan dat het niet aan te raden is om het Leesman rapport door te sturen naar de directie. Waarom niet?
A: Je kunt het prima naar de board sturen, maar wel met de grote disclaimer dat dit gemiddeldes zijn. Een board kan twee dingen doen: 1. Op basis van deze gemiddeldes een conclusie trekken en een plan maken, of 2: de vraag stellen: hoe zit dit eigenlijk bij ons? Hoe zit onze organisatie in elkaar? De toekomst van werken is geen binaire discussie en is niet voor iedereen hetzelfde. Daarom is het belangrijk om binnen de organisatie goed te kijken naar de verschillende functies en profielen, en de wensen en benodigdheden van de individu te analyseren met behulp van data. Pas op met het maken van grote beslissingen op basis van generieke data.

Q: Wat is Microsoft WpA?
A: WpA staat voor Workplace Analytics, een tool van Microsoft voor het vergaren van employee experience data. Meer info hierover via deze link >>

Q: Welke data vergaart Microsoft WpA dan precies?
A: Het gaat over signalen uit het gebruik van teams, email en je agenda. Het is enkel meta data. Bijvoorbeeld: Wie verstuurt mails naar wie en op welk tijdstip? Hoe lang duurt een vergadering, wie namen er deel en wat gebeurt er in een chat op Teams? Hierbij kijken we dus niet naar de content, maar enkel naar de feitelijke data als tijd en aanwezigen.

Q: Is deze data niet erg privacy intrusive?
A: Privacy staat aan de basis bij het ontwerp en gebruik van WpA. Niemand kan de data bekijken op individueel niveau maar op een niveau dat het niet terug te herleiden is. Daarnaast gaat het over inzichten in trends die ons helpen om een betere wereld van werk te creëren. Dat gesprek en het gebruik van data moet een open gesprek zijn met de medewerkers in de organisatie

Q: Als we nog geen gebruik maken van MS365: Zijn er naast WpA andere toegankelijke tools om de data te vergaren?
A: Er zijn vele tools om data te vergaren, neem hiervoor contact op met marco@veldhoencompany.com zodat we je hierin kunnen adviseren

Q: Is het analyseren van enkel WpA of Leesman data voldoende om een goed beeld te scheppen van deze employee experience, of is het handig om dit naast andere data te leggen?
A: Leesman en WpA data beantwoorden bepaalde vragen, maar om een compleet beeld te krijgen van je employee experience is het goed om deze data te combineren met data uit medewerkertevredenheidsonderzoek of andere bronnen. Juist in het combineren van die verschillende data sets ligt ook de ‘sweet spot’. Veldhoen + Company heeft analisten in dienst die kunnen helpen bij het interpreteren van deze data. Meer info? Neem contact op met marco@veldhoencompany.com

Q: Zien jullie een veranderende rol voor HR in tijden van COVID-19 en daarna?
A: Wat we zien gebeuren binnen organisaties is dat er een vraag ontstaat richting HR om te helpen met het vergaren van inzichten die helpen om de juiste keuzes te maken voor de nieuwe manier van werken, leiderschap en cultuur. We merken dat het inbrengen van een nieuw beleid en het doorvoeren van veranderingen bijna onmogelijk is zonder een juiste onderbouwing van data. Met data worden veranderingen veel beter gedragen.

Q: En waarom zou deze verantwoordelijkheid bij HR moeten liggen volgens jullie
A: HR heeft hiervoor het juiste talent, de positie en het vertrouwen binnen de organisatie om met deze gevoelige informatie om te gaan. Zij kunnen zeer transparant en onafhankelijk communiceren over welke data wordt vergaard, waarom deze data wordt vergaard en wat daarin de win-win is voor het bedrijf en de medewerker.

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Microsoft Workplace AnalyticsOffice Reinvented for a Future Workforce