Effecten activiteitgerichte werkomgeving

 In

Voor Veldhoen + Company is het activiteitgericht werken (of Activiteit Gerelateerd Werken) een essentieel onderdeel van HNW. Activiteitgericht werken leidt tot meer samenwerking, gemeenschappelijkheid en ruimtebesparing. De belangrijke vraag is waarom het activiteitgericht werken leidt tot deze meerwaarde.

Ruimte besparing door structurele leegstand

Voor de ruimtebesparing ligt het niet zo moeilijk. Een deel van de werkplekken staat structureel leeg. Met het activiteit gerelateerd werken (AGW) verminderen wij het aantal werkplekken structureel. Voor zaken als samenwerking en gemeenschappelijkheid ligt dit ingewikkelder. Om de relatie tussen het activiteitgericht werken en deze meerwaarde beter te duiden, hebben wij het bij voorkeur over effecten.

Spannende mate van discomfort

Op een van deze effecten, een spannende mate van discomfort, ga ik nu kort in. Organisaties hebben sterk de neiging op zoek te gaan naar zekerheid en vastigheid. Waarschijnlijk herkennen de meeste onder ons het wel. Wij prefereren comfort boven discomfort. Dit doen wij bijvoorbeeld door te streven naar perfectie en het elimineren van risico’s. Soms voelt het bij binnenkomst alsof een organisatie het comfort en de risicomijding helemaal heeft geïnstitutionaliseerd; veel controlemechanismen, weinig lef en vaak de opmerking zo doen wij dat hier nu eenmaal. Voordat u het in de gaten heeft is uw werkwijze achterhaald of zijn uw diensten niet meer gevraagd. Het moet dan ook vaak anders zonder dat individuen en organisaties de noodzaak direct zien of voelen.

Noodzaak zicht- en voelbaar maken

Het activiteitgericht werken biedt stevige handvaten om deze noodzaak zicht- en voelbaar te maken. Een van de ingrepen van het activiteitgericht werken is het loslaten van de eigen werkplek. Deze ietwat voor de hand liggende ingreep leidt ontegenzeggelijk tot een spannende van mate discomfort. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van het groepsgevoel bij mensen die een kamer delen of het wegvallen van de vertrouwde werkplek of omgeving. In de minder geslaagde voorbeelden wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat het oncomfortabele gevoel optreedt, bijvoorbeeld door het oogluikend toestaan van vast gebruik van werkplekken. Daarmee komt het lef om het anders te doen sterk onder druk te staan. In de geslaagde voorbeelden zien wij dat mensen durven op zoek te gaan naar hun nieuwe grenzen. Ze gaan de uitdaging aan om het werk slimmer en simpeler te doen. Het oncomfortabele gevoel wordt niet dood gemanaged. Met het discomfort creëert het activiteitgericht werken dan ook een voedingsbodem voor ontmoeting, samenwerking en vernieuwing.

Goede voorzet

Zie het activiteitgericht werken als de goede voorzet. Nu nog de bal inkoppen. In bijdragen van collega’s kunt u lezen hoe niet te vergeten te scoren. Timing is dan belangrijk. Het kan en mag niet zo zijn dat u de voorzet laat lopen. Dit levert mij een oncomfortabel gevoel op.

Mocht u meer willen weten over de effecten van Activiteitgericht werken, lees dan het E-book over 25 jaar Het Nieuwe Werken. Die kunt u hier vinden.

Andere HNW verhalen van Roel:

Start typing and press Enter to search

Het spel AGW voor fusies en overnamesKracht van het droogzwemmen