Wanneer is het geschikt om Thuis te werken?

 In

Al zo lang wij ons kunnen herinneren wordt er door collega’s thuisgewerkt. Vandaag de dag is thuiswerken door laptop en mobiele telefoon ook makkelijker dan ooit. Toch blijft het onderwerp een gevoelig punt op de agenda van menig organisatie. Want thuiswerkers, collega’s en leidinggevende praten én denken anders over thuiswerken. De voordelen lijken soms vanuit het perspectief van de ander groter dan de nadelen, en vice versa.

Wanneer is Thuiswerken de beste keuze

Thuiswerken is uitermate geschikt voor die werkzaamheden die je afgezonderd van andere collega’s wilt uitvoeren in een prikkelarm te maken omgeving. We hebben het bijvoorbeeld over mensen die vanuit hun eigen expertise rechtstreeks klantcontact hebben of een groot deel van de dag aan een project moeten werken waar niemand anders voor nodig is. Veel hangt er dan ook vanaf of mensen erin slagen hun e-mail en telefoon effectief (niet) gebruiken. Voor mezelf geldt: op dagen met veel bel afspraken met klanten werk ik het liefst thuis. Een beetje omdat ik niet wil dat anderen me lastig vallen, maar vooral omdat ik anderen niet tot last wil zijn.

Ideaal thuiswerken

Kies bewust waarom en hoe je gaat Thuiswerken

Als mensen er goed in slagen hier afspraken met zichzelf (en eventueel met het team of de leidinggevende) over te maken, leidt het er vaak toe dat de samenwerking verbetert. Omdat mensen ook hiervoor bewuster en gerichter kiezen, en vooral omdat er dan daadwerkelijk meer ruimte voor is. In dit geval is thuiswerken de echte aanvullende scharnier in het activiteit-gerelateerd denken én werken dat tot beter samenwerken moet leiden.

Creatief Gerelateerd Werken

Voor sommige mensen is thuiswerken heel geschikt voor individueel creatief werk; dat hangt af van hoe je als mens in elkaar zit. In dat geval moet je dit mijns inziens activiteit-gerelateerd bekijken: dan heb je de middelen nodig om creatieve processen te geleiden (flipover, whiteboard, groot scherm, schrijfmateriaal en ruimte, een lege wand, desnoods een bureauvrije ruimte met mooi uitzicht over het bos en een houtkachel).

Thuiswerken in creatieve setting

In dat laatste geval slaat thuiswerken dus door naar de behoefte om een huisje in het bos te huren voor bezinning of echte ruimte. Zelden biedt het kantoor hier mogelijkheden voor terwijl de behoefte vaak wel groot is. Kortom: thuiswerken is uitermate zinvol, productiviteit/autonomie verhogend en samenwerking stimulerend mits bewust en effectief ingezet kijkend naar de activiteit van de werknemer. Vaak is het zinvoller dit als team te bekijken dan het louter van de individuen af te laten hangen en er ruimte is die creatief werken faciliteert.

Wanneer is Thuiswerken niet de beste keuze

Meestal echter wordt thuiswerken gedaan om werk en privé beter met elkaar te combineren. Dat is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, maar maakt het werk niet perse effectiever. Vaak staat deze overweging samenwerken ook in de weg. Heel eenvoudig omdat iedereen het liefst op woensdag en vrijdag werk en privé combineert. Als dat de drijfveer is, wordt het heel druk op dinsdag en donderdag, voldoet het kantoor niet, is het te onrustig en komen mensen niet aan hun werk toe omdat er hele dagen afgeblokt worden voor vergaderingen en gesprekken.

Werk en privé balans

Groeien, leren, innovatie, samenwerken kan alleen met ruimte voor fysieke ontmoeting. Met de werk/privé drijfveer is thuiswerken eerder beperkend voor ruimte, samenwerking en autonomie en leidt het vaak tot verborgen ineffectiviteit of hiërarchische ingrepen vanuit de manager. Een welbekend voorbeeld is de terugroep actie van de CEO van Yahoo, waar zij alle thuiswerkers per direct terug riep om weer op kantoor te komen werken.

Werk en privé balans thuiswerken

Onvoldoende ruimte om te concentreren

Ook horen we vaak dat kantooromgevingen onvoldoende concentratiemogelijkheden bieden. Of dat de kantooromgeving nauwelijks aansluit bij de dynamiek van het werk. Daardoor voelen mensen zich genoodzaakt deze concentratie thuis te zoeken. Dit geldt heel vaak voor mensen die relatief veel repeterende werkzaamheden hebben of een diepgaande expertise met een direct intern of extern klantcontact. Deze drijfveer om thuis te werken is onzuiver en vaak disfunctioneel, omdat het second best routines en patronen oplevert.

Verrijk de thuiswerkplek digitaal

Mocht een organisatie toch verkiezen, wat ik me in veel gevallen voor kan stellen, dan is het onoverkomelijk om flink te investeren in de mogelijkheden om digitaal (samen) te werken. Dat verrijkt de thuiswerkplek dusdanig, dat dit de nadelen van niet op kantoor zijn redelijk kan compenseren voor de groepen medewerkers die ik beschreef. Daarnaast zal het dan nodig zijn om (kunstmatig) extra sociale activiteiten voor teams van deze medewerkers te organiseren, omdat we weten dat ze anders de sociale binding met hun directe collega’s heel erg missen.

Andere verhalen van Tim over thuiswerken:

Start typing and press Enter to search

World Employer Branding DayJunior Marketeer Flexibel Werken