LEAN als perfecte bedding voor HNW

 In

Uit talloze HNW voorbeelden blijkt dat de grootste valkuil van HNW is dat ‘regelruimte’ verwordt tot ‘individualisering’ en dat ‘flexibiliteit’ misvormt tot ‘versnipperde sociale cohesie’. In scenario ‘regelruimte’ hebben LEAN en HNW een spannende liefdesrelatie, in scenario ‘individualisering’ werkt HNW als Euro95 in een Dieselmotor: destructief voor de machine. Hoe nauw komt dat?

Stelt u zich eens voor dat u uw organisatie LEAN op de rit heeft.

U heeft uw missie, visie, doelen én strategie in kaart; u heeft uw taken en processen helder en zuiver belegd bij personen en groepen; u lost fouten en problemen op bij de basis in plaats van bij de uiting; u heeft een goed functionerende structuur van verantwoordelijkheden en mandaat, enzovoorts. U weet wie u bent, u hebt daar grip op en u weet uw ontwikkelrichting voor de toekomst. U kunt tevreden kijken naar wat er is, maar realiseert zich tegelijk dat vandaag geen garantie is voor morgen. Uiteraard wilt u altijd blijven werken aan de weerbaarheid van de organisatie, zodat er over 10 jaar ook nog bestaansrecht voor u is in een sterk veranderde wereld. Moet u dan HNW invoeren of niet?

Laat regelruimte floreren

HWN gedijt vanaf het zien van haar levenslicht in de jaren ‘90 op het vertrouwen dat mensen graag een zo waardevol mogelijke bijdrage leveren aan een organisatie, mits dat hun eigen basale belangen (als veiligheid, plek in de groep, thuissituatie, …) niet schaadt. Mensen kennen hun eigen belangen het beste, en kunnen in veel gevallen beter zelf (dan de organisatie) de afwegingen maken, die gaan over wanneer, hoe, waar, met wie, in welke omstandigheden en soms zelfs verhouding, ze werken. We noemen dat regelruimte. Om regelruimte te laten floreren zijn flexibele omstandigheden en diversiteit in keuzemogelijkheden nodig.

Regelruimte en flexibiliteit als resultaat

Regelruimte en flexibiliteit zijn niet voor niets twee van de meest gevraagde resultaten van HNW. Groei op deze onderwerpen hangt vrijwel altijd samen met groei in volwassenheid van individu, team en collectief. Doen dus, dat HNW! Maar individualisering en versnipperde sociale cohesie liggen op de loer als plaatsvervangers. Ze zijn de goedkope stand-ins, de verleiders op de gemakkelijke weg. Waar HNW de weg vindt van regelruimte en flexibiliteit, zal het een heerlijk zachte landing maken op de bedding van de LEAN organisatie. En het zal de LEAN organisatie een extra impuls geven die leidt tot breed gedeelde doorzichten door uw hele organisatie, meer gevoel van collectieve samenhang en meer spannende ontwikkelkracht in een keur aan bewust gekozen samenwerkingsverbanden. Waar individuen door LEAN bijvoorbeeld veiligheid, realistische verantwoordelijkheid en overzicht ervaren, voegt HNW daar de kansen van onverwachte ontmoetingen, ruimte voor ondernemerschap en toegankelijkheid van informatie en bronnen aan toe. Die combinatie prikkelt en sprankelt. Prima geschikt voor organisaties die én op orde én in beweging willen zijn.

Andere blogs van Roel:

Start typing and press Enter to search

Teamdenken als pijler van Het Nieuwe WerkenDe voordelen voor vliegen