NOffices, dé HNW boeken van Veldhoen + Company

 In

De afgelopen jaren heeft Veldhoen + Company 21 boeken gepubliceerd onder de noemer NOffices, welke het kantoorleven, de evolutie en het verandermanagement omschrijft die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt en kan brengen.

Van een Australische bank tot het Ziekenhuis van de toekomst in Nederland. Indien u geïnteresseerd bent in één van deze publicaties die wij nog tot onze beschikking hebben, neem dan contact met ons op.

Van ‘The proof of the pudding’ tot en met ‘It’s not about the building‘.

De beschikbare NOffices titels;

 • NOffices 1 | The proof of the pudding; Dit boek beschrijft hoe het Veldhoen-team éven dacht de eigen werkomgeving te kunnen inrichten zónder toepassing van het beproefde Veldhoen Model. Uiteindelijk bleek het interne project de proef op de som van de toepassing van de eigen aanpak. Succesvol inrichten van een eigen elastische werkomgeving (ook als ‘laboratorium’ voor opdrachtgevers) bleek slechts mogelijk door te werk te gaan volgens het eigen boekje.
 • NOffices 2-5 | Het kantoor is dood, leve het nieuwe kantoor; Deze NOffice geeft via interviews en foto’s een goed beeld van (ervaringen met) de nieuwe mentale, fysieke en virtuele werkomgevingen bij NS Vastgoed Utrecht, Deloitte & Touche Maastricht, Onderwijs Begeleidings Dienst Landgraaf, ABN AMRO regio Zuidwest, NedTrain Utrecht en Trespa Weert.
 • NOffices 6 | Postbank Leeuwarden; De activiteiten van Postbank Leeuwarden zijn voor het overgrote deel gehuisvest in een complex van drie (onderling verbonden) gebouwen aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden. Die gebouwen dateren uit de jaren zeventig en tachtig. Deze renovatie zou uiteindelijk gestalte krijgen binnen het kader van het project HOME, dat leidde tot vitalisering van de organisatie.
 • NOffices 7 | Aspecten van ontluiking; Ontstaan uit een fusie tussen de Nationale Woningraad en het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting behartigt Aedes sinds 1998 de belangen van ruim 750 woningcorporaties die samen circa 6 miljoen Nederlanders huisvesten. Maar hoe transformeer je twee behoudende organisaties tot één energiek en inspirerend geheel? De cultuuromslag die daarvoor nodig is vraagt om de overkoepelende visie van Veldhoen + Company.
 • NOffices 14 | De toekomst op tafel; Dit eerste werkboek over het geneeshuis van de 21e eeuw gaat vooral over ontmoetingen. Tussen patiënten, medewerkers, goederen en diensten en talrijke vormen van kennis en informatie. Doel van deze uitgave is: inzicht verschaffen in de basisprincipes van het geneeshuis van de toekomst zoals dat in concept aanvang 2002 op tafel ligt. Bewust is in de presentatie van het materiaal gekozen voor een compositie die het boek op verschillende manieren toegankelijk maakt.
 • NOffices 15 | Alle hoeken van de kamer; Wie bij de Kamer van Koophandel denkt aan een loket, zal de ontvangst in Rotterdam als een verrassing ervaren. De bezoeker komt binnen, niet in een ondoordringbaar labyrint maar een uitnodigend atrium. Die grote open ruimte maakt het mogelijk om dwars door het gebouw te kijken en contact te maken met de hele organisatie. Iedereen voelt zich in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Letterlijk en figuurlijk. Belangenbehartiging voor het bedrijfsleven krijgt hiermee een nieuwe vitaliteit.
 • NOffices 16 | De bestemming van een gemeente; Heusden is ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeentes Drunen, Heusden en Vlijmen. Tijdens de raadsverkiezingen van 1999 spreekt de meerderheid van de kiezers zich uit tegen één centraal gemeentehuis op een nieuwe plek. Maar hoe kan Heusden succesvol opereren vanuit twee verschillende panden die sterk verouderd en veel te klein zijn? Op advies van Veldhoen + Company wordt besloten om het huisvestingsprobleem niet te isoleren, maar te relateren aan doelstellingen als verhoging van efficiëntie en verbetering van dienstverlening. Alle energie wordt gestoken in een compleet nieuwe manier van werken. Met als uitgangspunt dat de burger centraal staat. Zaken als volledige digitalisering, gestandaardiseerde werkprocessen, optimale kennisdeling en flexibele werkplekken worden integraal aangepakt. De beide gebouwen worden gemoderniseerd en conform de geformuleerde doelstellingen ingericht, zonder dat extra vierkante meters nodig zijn. Die besparing creëert ruimte voor de noodzakelijke investeringen in de virtuele en mentale omgeving. Zo ontwikkelt Gemeente Heusden zich tot een vitale organisatie waar burgers alle ruimte krijgen.
 • NOffices 17 | Een revolutie in twee bedrijven; Interpolis is het toonbeeld van een kantoorinnovatie. En op hetzelfde moment een uiting van vernieuwing als continue proces. Het begint in 1998 in Tilburg. Dankzij directeuren met visie en durf, wordt de basis voor een kantoorinnovatie gelegd. Het resultaat? Een transformatie naar een vooruitstrevende organisatie met een eigenzinnig kijk op verzekeren en groeiend marktaandeel. Het succes is de motor.
 • Noffices 18 | De steen in de vijver; Werkboek over het geneeshuis van de 21ste eeuw van Orbis Medisch Centrum. Het gaat over de ontdekkingsreis naar een zorgcontinuüm. Hieronder verstaan we een gesloten circuit van zorg van de wieg tot het graf. Het boek biedt verfrissende inzichten in de samenwerking tussen de verschillende  zorgverleners; de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt; de relatie tussen genezing, verzorging en preventie; en de samenhang tussen de somatische, psychische en spirituele aspecten van gezondheid.
 • NOffices 19 | Bolero; Wanneer in 1998 het eerste contact met Veldhoen + Company wordt gelegd, is de slechte huisvesting niet meer dan een aanleiding. Jaren later is de conclusie gerechtvaardigd dat we hier de democratie in vol bedrijf zien. De gemeente is het toonbeeld van bereikbaarheid, toegankelijkheid en inzichtelijkheid. Het beste bewijs hoe belangrijk het is om dit soort projecten vanuit één sturend principe aan te pakken.
 • NOffices 20 | De daad bij het woord; In dit werkboek over de totstandkoming van het Orbis Medisch Centrum wordt nog eens onder de loep genomen waar het eigenlijk om begonnen was.
 • NOffices 21 | The story of One Shelley Street; Deze Noffices vertelt het succesverhaal van de eerste Australische bank, Macquarie Bank’s – afdeling BFS, die één van de meest innovatieve werkomgevingen in de wereld gecreëerd heeft door de implementatie van activity based working. Zij zijn hiermee de eerste Australische organisatie die dit concept volledig geadopteerd heeft. Negen interviews vanuit verschillende oogpunten vertellen het verhaal van Macquarie’s ontdekkingstocht naar een nieuwe manier van werken.

Start typing and press Enter to search

Frank Verberne VeranderbootcampWoonkamer Thuiswerken