One HNW size fits none

 In

Wij zien dagelijks de uitwassen van de tijd dat HNW een hype was voorbij komen. Kantooromgevingen die uitgaan van ‘one size fits all’; een Unisex jas voor de hele populatie. Iedere medewerker heeft de volledige vrijheid gekregen om overal te werken; maar een heel klein gedeelte van de populatie werkt ook daadwerkelijk overal. Veel anderen voelen zich verloren in het grote kantoor, missen hun directe collega’s of kunnen zich niet meer goed concentreren op hun dagelijkse werk. De nieuwe, flexibele werkomgeving sluit beperkt aan op de organisatie en werkt voor sommigen zelfs belemmerend. Herkent u dit ook? Met u vele anderen!

Terug naar de oude situatie?

Opvallend is dat tegelijk vrijwel nergens mensen terug willen naar de traditionele manier van werken. Dat komt omdat de nieuwe omgeving vaak fris en modern is. En omdat veel mensen het eens kunnen zijn met efficiency- en duurzaamheidsoverwegingen. En omdat veel mensen niet tegen extra flexibiliteit zijn, om allerlei redenen. Toch komen we vrijwel overal tegen dat mensen desgevraagd overlopen van de feedback en verbetersuggesties over de werkomgeving of de manier van werken. Ergens klopt er dus iets niet en wij willen weten wat!

Werkzaamheden opdelen in profielen

Wij meten tegenwoordig altijd hoe een organisatie echt werkt. We spreken dan over ‘dynamiek’ van het werk; bijvoorbeeld in welke mate inhoud en timing van het werk planbaar zijn. Of in welke mate contact met andere collega’s functioneel of vooral sociaal gewenst is. We bundelen op elkaar lijkende antwoorden en we kunnen hieruit een typering of profiel concluderen. Een profiel onderscheidt zich altijd wezenlijk van andere profielen. Dit levert steevast een nieuwe bril op om mee naar de organisatie te kijken en deze beter te doorgronden.

Opvallend is dat we binnen teams of afdelingen vaak totaal verschillende profielen meten. Dat wil zeggen dat deze mensen elkaars dagritme, dagstructuur en werkdynamiek nauwelijks kunnen herkennen. Dat kon al niet in de traditionele omgeving, maar toen viel dat door alle aparte kamertjes niet op. In flexibele omgevingen zitten deze verschillende profielen opeens bij elkaar in de buurt, in een omgeving die er van uitgaat dat ‘one size all fits’. Logisch dat het ene profiel altijd in de cockpits zit, het tweede profiel zich groepeert rondom de open werkplekken en het andere profiel zich een nomade voelt. Ook logisch dat vrijwel niemand hiermee een goed passende jas ervaart!

Verandert HNW de werkdynamiek?

HNW kan hoe mensen omgaan met hun werk veranderen; het verandert echter nooit de dynamiek van het werk zelf. En dat is maar goed ook! Werken in een flexibele omgeving legt deze verschillen in werkdynamiek bloot, maar geeft er zelden zonder meer een antwoord op. Het antwoord begint met het loslaten van de ‘one-size-fits-all’ gedachte en het echt doorgronden van waarom je werkt zoals je werkt. Herkenbaar? Wij vertellen graag live over onze ervaringen van de laatste jaren.

Andere verhalen van Tim:

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Medior ConsultantActivity Based Working for Grown-ups