Een nieuwe stap in planmatig werken

 In

Eén van de belangrijkste pijlers van activiteitgerelateerd werken is het creëren van planmatigheid voor zowel je individuele werk als dat van je team. Je (samen)werk bewust organiseren zowel in tijd als in prioriteit, met de juiste afstemming en de beste middelen, is één van de grootste efficiencyverbeteringen die medewerkers zelfstandig kunnen realiseren.

Inzicht in je eigen werk en in die van je teamleden

Dit vraagt echter inzicht en overzicht van zowel je eigen werk als dat van je teamleden en andere samenwerkpartners. Daarnaast vergt het zelfdiscipline en goede afspraken binnen je team. Wij helpen medewerkers en teams al jaren om met dit vraagstuk om te gaan en hier ontwikkelstappen in te zetten. De workshop en reflectiemethodiek die we hiervoor gebruiken is succesvol gebleken maar altijd vrij tijdsintensief.

Zelfstandig leren plannen bespaart tijd

Meerdere opdrachtgevers worstelden ook met dit vraagstuk en daagden ons uit om een ontwikkelmethodiek te bedenken die zowel aansluit op hun behoefte om interventies minder tijdsintensief te laten zijn als op de gedachte dat medewerkers zelfstandig hun werk moeten kunnen plannen. We besloten, in navolging van de e-learningmodule Cleandesk, om een deel van ons trainingsmateriaal ‘Planmatig werken’ eveneens in een virtuele leermodule te vertalen. Middels deze virtuele leermethode kunnen medewerkers zelfstandig en op een zelf gekozen moment een aantal leerstappen naar planmatig werken doorlopen.

Planmatig werken richting praktijk

De e-learningmodule biedt de medewerkers inzicht in hun huidige planmatige werkwijze, hun drijfveer en persoonlijkheid in relatie tot planmatig werken. Vervolgens toont de module leerdoelen met handige en bruikbare tips waar je aan de hand van je eigen profiel een passende keuze in kunt maken. Er wordt aandacht besteed aan hoe je activiteiten methodisch kunt ordenen om zodoende onafhankelijk van plaats en tijd te werken en daarbij zelf grip te houden op je werk. Een overzichtelijk stappenplan ‘Planmatig werken’ met bijpassend keuzeschema is een van de kernonderdelen van de module. Aan de hand van een afsluitende opdracht wordt het geleerde praktisch toegepast en nog meer richting de praktijk gebracht.

Geef vorm aan de teamplanmatigheid

Het koppelen van de individuele resultaten van de e-module aan teamsessies biedt de kans om de planmatige aanpak van iedere medewerker verder te ontwikkelen, meer van elkaar te leren en gezamenlijk tot afspraken te komen om de teamplanmatigheid verder vorm te geven.

De reacties op de e-module Planmatig werken zijn zeer altijd positief. De e-module planmatig werken is onderdeel van een totaal pakket met tevens modules voor cleandesk werken en cleandisk werken, een belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Werken.

Meer van Tim:

Start typing and press Enter to search

Sheila Zautsen HNW AdviseurWerk en privé balans thuiswerken