Teamdenken, één van de pijlers van Het Nieuwe Werken

 In

In veel organisaties wordt HNW ingezet als een concept. Dit is begrijpelijk, maar het schiet wel tekort. HNW gaat zeker wel over ‘altijd en overal’, ‘flexibel’, ‘duurzaam’ en digitaal’, maar het gemak waarin blauwdrukken worden gemaakt voor een hele organisatie is te groot. Het gaat me er niet alleen over dat je mensen niet ‘over één kam kan scheren’, maar meer nog over het passeren in deze aanpak van de productieve eenheden van een organisatie. Uit mijn persoonlijke ervaring blijkt dat het passeren van deze eenheden leidt tot grote problemen. Het is dan een (te grote) gok of de eenheid met de aangereikte kansen kan en zal omgaan.

Doelen en mogelijkheden op scherp

Om HNW te laten slagen moeten we doelen en mogelijkheden scherp hebben. Vervolgens kan in dialoog met productieve eenheden bepaald worden hoe je met de geboden mogelijkheden het best of het snelst je doelen behaalt. Het functioneren van het team, het zijn van een team en de productie van een team zijn hierbij essentieel. De leidinggevende heeft hierin een rol, maar laten we die niet groter maken dan die al is. Het gaat hier om echt basale wijzigingen in hoe je je werk uitvoert, die met elkaar gedeeld moeten zijn en waarop acceptatie moet zijn bij de mensen waarmee je samenwerkt.

Output- of resultaatsturing is niet het fundament onder deze verandering. Het is een nieuw of ander controlemechanisme onder productie. Mijn stelling is dat als de (ver)binding in een team niet op orde is, mensen niet in gesprek zijn over (continue) verandering en over elkaars kwaliteiten, outputsturing zelfs oud gedrag en oude patronen stimuleert.

Motiveer om het beste uit jezelf en je collega’s te halen

De echte uitdaging zit dus in het (ver)binden van individuen in een team. Ze continu motiveren om het beste uit zichzelf te halen en uit hun collega’s. In dat opzicht streeft HNW hetzelfde na als de Moderne Sociotechniek of verscheidene vormen van Lean Management. Iedere managementtheorie probeert op zijn manier het beste uit teams te halen.

Team(denken) als oplossing

Veldhoen + Company is de voorbijgaande jaren het team(denken) steeds meer voorop gaan zetten in haar dienstverlening en oplossingen. Dat leidt tot interessante resultaten en inzichten. Zo denken wij dat Lean Management een echte basis kan zijn onder HNW (ze gaan hand in hand) door instrumentele afhankelijkheid te combineren met inzichten van echte persoonlijke empowerment. De (ver)binding in het team en haar productie verbindt deze werelden. Ook in ‘onze’ werkomgevingen verandert het nodige. Met het inzicht van nu is het eigenlijk vreemd dat jarenlang werkomgevingen zijn neergezet die enkel het individueel werken en/of de ontmoeting van zeer grote groepen medewerkers stimuleren. Zeker als we ons beseffen dat dit ten koste kan gaan van de teamgeest (zijnsniveau) en daarmee de prestatie (productie) van de organisatie als geheel.

Als u denkt dat het tijd is om eens met mij of een van mijn collega’s hierover na te denken… Leuk!
Wij zijn zeer benieuwd naar uw keuzes of verhalen hierin. Wij zijn overtuigd dat een gebalanceerde invoer van HNW de teameffectiviteit kan vergroten!

Andere blogs van Roel:

Start typing and press Enter to search

Samenwerken en Het Nieuwe WerkenPerfecte bedding voor Het Nieuwe Werken