Veldhoen + Company spreekt Lex van Waarden (Coördinator Bouwadvies), van de Landelijke Huisartsen Vereniging over de implementatie van Activiteit Gerelateerd Werken op hun hoofdkantoor in Utrecht. Hoe verliep het proces, wat ging er goed en wat is de volgende stap?

Wie is de LHV?

“De LHV is een belangenbehartigingsvereniging voor huisartsen in Nederland. In totaal hebben we zo’n 12.000 leden, waaronder: huisartsen, huisartsen in opleiding en huisartsen in dienstverband. Dienstverlening en belangenbehartiging staat altijd voorop.”

Waarom zijn jullie dit traject gestart?

“De reden dat we met dit proces gestart zijn is tweeledig. Enerzijds liep ons huurcontract af. De vraag was toen: willen we blijven in de Domus Medica? En zo ja, hoeveel vierkante meter willen we dan nog? Anderzijds waren we bezig met een verandertraject voor de organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan was het verbinden van het landelijke bureau, hier in Utrecht, met de 6 regiobureaus in het land. Er moest meer samenwerking gerealiseerd worden. De organisatie moet platter, zoals dat zo mooi heet. Meer zelfsturende teams, minder managers.”

Waar heeft AGW jullie mee geholpen?

“Activiteit Gerelateerd werken heeft de samenwerking onderling sterk verbeterd. Wat je ziet is dat men in die plattere organisatie meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt. Natuurlijk was de verbinding tussen de regio’s en Utrecht erg belangrijk, naast de verbinding en samenwerking onderling. Het is mooi om te zien dat medewerkers uit de regio hier naartoe kunnen komen en ook gewoon hun plek vinden. Lekker aan het werk kunnen en samen kunnen werken. En vise versa natuurlijk, vanuit landelijk naar de regio!”

“Het belangrijkste effect van AGW is de toename in samenwerking. Mensen kunnen elkaar vinden en maken hier gebruik van. Je ziet dat die werkomgeving daar enorm aan bijdraagt. Voorheen zaten mensen op hun eigen kamertje, nu komen ze elkaar tegen. Je ziet ook veel collega’s ook echt andere plekjes opzoeken. Dat geeft natuurlijk veel meer cohesie binnen de organisatie.”

“Het mooie van dit concept is dat onze leden, de huisartsen, ook echt over de vloer komen. Waar dit kantoor voorheen een ivoren toren was, komen ze hier nu ook voor cursussen, projectgroepen, overleg en vergaderingen. Mooi om te zien dat dat ook echt werkt.”

Wat is het grootste leerpunt geweest?

“Het grootste leerpunt is dat zo’n mooie, open werkomgeving lang niet voor iedereen optimaal passend is. We gaan daarom nog wat kleine aanpassingen doen op de fysieke werkomgeving. Zo willen we bijvoorbeeld meer rustige ruimtes creëren. We gaan een betere verhouding tussen rust en onrust neerzetten. En daarnaast wat akoestische maatregelen nemen. Maar ik kan stellen dat dit concept over het algemeen een zeer geslaagd concept is. Het staat.” 

Meer referenties bekijken? Dat kan hier:

Gemeente overbetuwe

Westland Infra (Juva)

SCAB Accountants & Adviseurs

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Start typing and press Enter to search

FlexibiliteitWhy is ABW good business for Human Resources?