Meer dan ooit zijn we op zoek naar nieuwe manieren van werken die passen bij onze snel veranderende maatschappij en manier van leven. We willen onze organisaties zo goed mogelijk inrichten op de toekomst en bestand maken tegen verandering. COVID-19 heeft er niet alleen voor gezorgd dat we in sneltreinvaart zijn gedigitaliseerd, maar heeft ook onze ogen geopend richting de toekomst. Het kan efficiënter, productiever, beter en leuker. Er zijn verschillende invalshoeken voor een ‘nieuwe manier van werken’. Zo kennen we Activity Based Working (ABW), Agile werken en worden we tegenwoordig doodgegooid met de term Hybride werken’. Wat deze termen gemeen hebben, is dat ze allemaal te maken hebben met het flexibeler of adaptiever maken van de organisatie en de manier van werken. Wat houden deze termen nu precies in en waarin verschillen ze van elkaar? Wij leggen het uit. 

Activity Based Working

Activity Based working is een manier van denken, werken, organiseren en huisvesten waarbij het individu centraal staat. De term is in de jaren 90 door Veldhoen + Company in het leven geroepenBij ABW wordt gekeken naar de verschillende activiteiten die een individu uitvoert in het dagelijkse werk en welke omgeving daar het beste bij past. Dit kan op kantoor zijn, maar ook thuis, in een co-working space , wandelend in een park of in een café. Activiteiten waar je aan kunt denken zijn: vergaderen, focus werk, een creatief proces of bellen. De werknemer bepaalt waar, met wie en wanneer hij of zij het werk uitvoert zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Dit vraagt vrijheid en vertrouwen van een manager, en creëert verantwoordelijk en werkplezier bij het individu. Bij ABW wordt gestuurd op output, niet op het proces naar deze output toe. Bekijk deze video voor een visuele uitleg van Activity Based Working.

Agile werken

De term ‘Agile’ is eind jaren 90 ontstaan in de snel innoverende IT-business. Softwareontwikkelaars en teams ontdekte dat ze niet konden werken met uitgebreide plannen, verstrengelde rangorde en lange procesbeschrijvingen. Daarom ontwikkelden ze een nieuwe manieren van denken, werken en organiseren die draait om wendbaarheid. De Agile werkstijl gaat over het samenbrengen van individuen om een creatief proces in gang te zetten. De focus ligt op autonomie bij het team en de multidisciplinaire samenwerking. Geen langetermijnplannen, maar korte sprints waarin veel ruimte is voor aanpassingen en verbeteringen, en waarbij informatie vaak wordt gevisualiseerd. Denk aan: met verschillende disciplines om een scrum board, brainstormsessies op post-its en korte stand-ups om de status van het project te bespreken. Het resultaat vaagile werken is dateams innovatiever en productiever worden, met een beter eindresultaat tot gevolg. Bekijk deze video voor een visuele uitleg van agile werken.

Het verschil tussen Activity Based Working en Agile

Zowel ABals Agile zijn veranderingssystemen die worden toegepast op een interactieve manier waarbij mensen centraal staan. Beide systemen worden ingezet om een bedrijf beter en flexibeler te organiseren. Het grote verschil tussen Activiteit gericht werken en Agile werken is het centraal stellen van het individu (ABW) versus het centraal stellen van het team (Agile). ABW richt zich op de flexibiliteit, het zelfbewustzijn en het resultaat van de individu. Agile richt zich op het bouwen van een team en het creatieve team resultaat. De motor vaABW is een werkomgeving, in Agile is het visualisatie. Beide werkstijlen zijn erg goed te combineren om een hybride manier van werken te realiseren. 

Hybride werken

Door de pandemie zijn mensen bewuster geworden van de voordelen van thuis (of nabij huis) werken. En laten we niet vergeten dat de voordelen van kantoor ook beter worden ingezien dan voor de pandemie. In een Hybride Manier van Werken combineer je deze voordelen. Bijvoorbeeld door creatieve processen op kantoor organiseren. En door vergaderingen bij voorkeur virtueel te houden. Door te winnen op het één, is er meer ruimte voor het ander. En dat ander laat zich hier typeren als verbinding, creativiteit en vitaliteit. Er is dus een kans om het mensgerichter te maken. Veldhoen + Company gelooft erin dat er geen ‘betere’ manier van werken bestaat. In hybride werken kunnen de ervaringen van zowel Agile als ABW leiden tot een stap voorwaarts. En dat is wat we jouw organisatie toewensen, gebruik maken van het momentum! 

Om hybride werken echt goed te implementeren binnen de teams moet de juiste managementstijl en cultuur aanwezig zijn waarin verbinding, inspiratie, verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal staan. Dit creëer je niet vandaag op morgen, maar dit begint altijd met een duidelijk strategisch proces. Het is aan te raden om je hierover goed te laten informeren door een strategisch partner met ervaring in verandermanagement en workplace strategy. 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Start typing and press Enter to search

Consultant EMEA