Een pleit bezorgend manifest van Veldhoen + Company.

Waar vroeger relaties ontstonden in de kroeg, op het werk of bij de vereniging, zitten talloze mensen nu alleen op de bank naar een scherm te staren. Op zoek naar de ware uit een oneindige lijst andere individuen. Als je als individu coaching krijgt, hoor je steevast dat je “voor jezelf moet kiezen”. Maar waar is de individuele mens nog op de schaal van het internet? We leven in een wereld waarin het grote Google, Facebook en Apple nog elke dag groter worden, een wereld waarin algoritmes onze keuzes voor een groot deel bepalen.

De nieuwe virtuele wereld verleidt ons om onze buitenkant te laten zien en deze mooier te laten lijken dan dat deze in werkelijkheid is. Het zorgt er ook voor dat we onze aandacht hebben verlegd van echt contact naar het op afstand bekijken van de buitenkant van andere mensen.

We leven in een tijd van individualisering. Een begrip dat steeds meer gelijk staat aan eenzaamheid. Aan het afbrokkelen van sociale waarden. Individualisering is een effect van kapitalisme, en wordt versterkt door social media. Toch?

In dit manifest gaat Veldhoen + Company dieper in op de situatie waarin we nu verkeren. Want het kan, moet, anders.

Overal ontstaat marktwerking.

In de zorg, het onderwijs en in allerlei publieke sectoren, marktwerking ontstaat overal. Een voorbeeld: professionele zorgverleners moeten elke 5 minuten van hun tijd verantwoorden om de financiële prestatie van hun financier (de verzekeraar) zo groot mogelijk te laten zijn voor de aandeelhouder.

Allerlei systemen zorgen voor schaalvergroting. Zo worden de winkels waar we kopen steeds groter, of benaderen we deze vanuit dezelfde individuele stoel als waar vanuit we daten. Er zijn inmiddels winkels waar we alles kunnen kopen, winkels die door allerlei slimmigheden precies weten wat jij als individu interessant vindt. Op basis van deze informatie benadert de winkel jou op allerlei manieren om je te verleiden nog meer te kopen.

One size fits all / one size fits none?

Veldhoen + Company ziet dat deze schaalvergroting en beweging richting “one size fits all” al vergaande gevolgen heeft voor de wereld van werken; de wereld waarin wij ons prominent begeven. Een niet rooskleurig beeld voor ons. De grens tussen werk en privé vervaagt. Iets dat potentieel een voorbeeld kan zijn. Maar in het geschetst beeld hierboven, eerder desastreus is voor de kracht van het individu. Iets waar veel organisaties toch op rusten.

Daarnaast leidt slimheid ervoor dat de mens zelf niet meer hoeft na te denken. Techniek vervangt menselijk contact. En dat alles leidt tot comfort dat neigt naar passiviteit, welvaart die neigt naar overdaad en efficiency dat neigt naar maakbaarheid. In ons werk gebeurt dat ook: systemen (IT) en methodes (LEAN) denken vóór ons en de werkomgeving is uniform en van iedereen. Iedereen moet zijn plekje vinden in een open omgeving waar ontmoeten prominenter is dan focus. Het kantoor is een ontmoetingsomgeving. Voor ons als introverte en creatieve denkers een schrikbeeld. One size fits all, of one size fits none?

Veldhoen + Company gaat voor “one size fits none”

Veldhoen + Company is van mening dat geen enkel individu hetzelfde is. Dit bewijzen we ook met onder andere onze Work Dynamics Scan. Door te onderzoeken welke individuen, welke kleuren, er op de werkvloer rondlopen en welke activiteiten zij verrichten, kan er een unieke oplossing worden gerealiseerd welke voor ieder individu positief uitpakt. Om zo tot een krachtigere organisatie te komen.

Het zijn namelijk individuen die ervoor zorgen dat er samengewerkt wordt. Het zijn individuen die het werk verrichten. Het zijn individuen die opkomen voor een zaak. Die zich verbinden. Die een prestatie willen leveren; om wat voor reden dan ook. Lef, moed, daadkracht, resultaatgerichtheid, hart verbinding, creativiteit, trots: allemaal kenmerken van individuen. Nooit van een groep of een collectief. Nooit. Collectief geweten bestaat zeker, maar geldt als bundeling van individuele kracht.

Wij geloven dus ook niet dat we individuen in een keurslijf moeten persen. Wij geloven dat de kracht van het individu de kracht van de organisatie maakt. En niet andersom. Wij geloven in krachtige individuen. Alleen als een individu staat, als een individu écht zelfvertrouwen heeft, dan pas is het zinvol om te gaan dromen over effectiviteit, samenwerken, creativiteit, innovatie, duurzaamheid – al die zaken die we ál onze opdrachtgevers horen dromen.

Ons voorstel – het individu in z’n kracht

Laten we dus ophouden mensen in een keurslijf te duwen, laten we ophouden “one size fits all” te prediken. Laten we het individu in z’n kracht zetten! Zelfvertrouwen is het fundament voor resultaten. Echt bewuste en gezonde keuzes kunnen en durven maken is het fundament voor creativiteit. Zelfkennis is daarin bepalender dan “vrijheid”. Vrijheid zit in mensen, niet in systemen. Een individu bepaalt of vrijheid en ruimte effectief gelden, niet het systeem, de afspraak of de manager. Zelfsturing is geen middel of methode; het is een intrinsieke keuze van een individu. Deze keuze leunt op kracht en zelfvertrouwen. En ja; daarna is regelruimte relevant. Maar het is nooit de regelruimte op zich die ertoe leidt dat individuen effectieve, gezonde en verantwoordelijke keuzes maken.

Wij vragen ons vaak af: “Waarom voeren organisaties in godsnaam functioneringsgesprekken?” De kans is vele malen groter dat die ertoe leiden dat het individu zich als gevolg daarvan aanpast, in plaats van dat het individu krachtiger wordt. Tijd en energie besteden aan aanpassen… dat klinkt echt heel onlogisch voor ons! En dat geldt voor veel methodes en instrumenten. Die leiden tot aangepaste mensen, die verwachtingen van anderen vervullen. Niet tot zelfbewuste, krachtige, verbonden en authentieke individuen. In sommige organisaties past soms het eerste; vaak horen we een impliciet en steeds vaker expliciete droom om het tweede. Terwijl zoveel in organisaties richt op “one size fits all”.

Door individuen zelf keuzes te laten maken, bijvoorbeeld welke werkomgeving past bij welke taak, creëren we autonomie. Wat resulteert in een krachtiger individu.

Hoe komen we daar?

Veldhoen + Company helpt organisaties hun individuele krachten beter te zien en beter tot hun recht te laten komen. Dit doen we door individuen te faciliteren in het werken. Door aan te sluiten bij de interesses en competenties van individuen. Door individuen zichzelf beter te leren kennen.

Door te werken aan rolzuiverheid en heldere en passende verantwoordelijkheden. Door individuen vanuit hun individuele kracht verbinding met anderen te laten maken. Door hiërarchie dienend te laten zijn aan de kracht van de individuen. En tegelijk door de individuen vooral sterk te prikkelen om eigen, bewuste en moedige keuzes te maken die zowel gezond als waardevol zijn; en waarbij het individu én de organisatie wel vaart. Welvaart dus.

Daarvoor is het nodig dat organisaties, structuren, systemen en protocollen stoppen om vóór mensen te denken. Dit kan het individu namelijk goed zelf. Het is nodig om helder, duidelijk en stevig te zijn. Voor een gezonde organisatie gelden nu eenmaal aanvullende vuistregels dan voor een gezond gezin. De onvoorwaardelijke vanzelfsprekendheid van familierelaties geldt niet in organisaties. Daar geldt de geldigheid van integere afspraken en heldere verantwoordelijkheden. Daarom kun je wat ons betreft alleen maar werken aan verbondenheid vanuit een stevige basis van individuele volwassenheid. Als dit goed functioneert, dan is de kans wel aanwezig dat mensen daadwerkelijk voor elkaar door het vuur willen en durven gaan. Het is altijd het individu dat kiest of iets gebeurt, hoe het gebeurt en of het beter wordt. Dus ook of het verbindt, voor een ander door het vuur gaat, van een 8 een 10 maakt of zich de moeite neemt zich af te vragen of het niet beter, slimmer of gezonder kan.

Stoppen met het denken vóór mensen betekent natuurlijk niet dat je men de juiste richting in kunt proberen te sturen. Door het aanbieden van verschillende mogelijkheden, die het individu zelf kan inrichten.

Individuen in de werkomgeving

Veldhoen + Company wordt al meer dan een kwart eeuw gedreven door onze missie, “to create a better world of work”. In deze tijd voegden we heel veel waarde toe, maar werden we ook door schade en schande wijs. Onbedoeld hebben we bijgedragen aan schaalvergroting, “one size fits all” en de verkeerde vormen van individualisering. Door werkomgevingen louter te baseren op cijfers, kengetallen of door een principe zonder meer op iedereen van toepassing te maken – en daarmee vanuit gaande dat mensen te vertrouwen zijn en automatisch van “ruimte” gebruik maken op een positieve manier. Laten we zeggen dat we daarin veel geleerd hebben…

Meer dan ooit zien we het enorme belang van het in hun kracht zetten van individuen. Dit is de enige manier waarop we onze missie “to create a better world of work” kunnen bereiken. Met onze dienstverlening richten wij ons pertinent tégen “one size fits all” en vóór de kracht van het individu binnen organisaties.

In de praktijk

In de praktijk uit zich dat in aangepaste werkomgevingen. Geen grote, open ruimtes meer, waar iedereen maar met een koptelefoon op zit, omdat men zich niet kan concentreren. We ontwerpen kantoren, waarin elk individu tot z’n recht komt. Met passende oplossingen voor ieders persoonlijkheid en voor de uit te voeren taak. Door hierin de individu tegenmoet te komen versterkt uiteindelijk het team. Waardoor de organisatie vooruit kan. Samen.

 

 

 

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Tim de Vos

Tim de Vos

Nederland

Wil je meer weten?Tim de Vos

+31 646184921tim@veldhoencompany.com

Start typing and press Enter to search

Tilburg scab activity basedSeminar Toekomst van werk