Professionals en managers zien het wel zitten

Door de lockdown als gevolg van de Covid-19 pandemie, zijn we onbedoeld in het grootste maatschappelijke experiment rondom thuiswerken uit de geschiedenis beland. Ondanks de technische en organisatorische mogelijkheden voor thuiswerken, werkten we voor de lockdown incidenteel thuis; gemiddeld maximaal 1 dag per week. En dan ineens krijgen we te maken met de lockdown, waarin thuiswerken de norm is. Een unieke situatie die ons de kans geeft om versneld te leren hoe we onze manier van werken kunnen optimaliseren.

De huidige situatie is op twee manieren bijzonder. Enerzijds vanwege de schaal. Ineens werken we allemaal thuis. Anderzijds vanwege de verplichting. In plaats van thuiswerken omdat het kan, werken we thuis omdat het moet. De vraag is wat we gaan doen, als we weer zelf de keuze hebben. Gaan we thuiswerken of niet?

Samen met de Universiteit Tilburg deden we onderzoek onder 5.000 professionals en managers naar hun beleving van thuiswerken tijdens de vroege fase van de lockdown. Het onderzoek is onderdeel van een groter internationaal onderzoek geïnitieerd door de Technische Universiteit van Denemarken. Wat zijn de lessen die we leren uit deze periode? En hoe benutten we deze ervaring om werken aangenamer, productiever en efficiënter te maken? Dat zijn de vragen waar het onderzoek antwoord op geeft.

De resultaten van het onderzoek zijn helder en eenduidig. Thuiswerken loont! Het toont aan dat medewerkers de vrijheid van thuiswerken goed aankunnen en dat ze die vrijheid ook waarderen. Men ervaart ook nadelen, maar die wegen niet op tegen de voordelen (zie figuur 1).

Figuur 1 laat zien dat de meeste participanten (57.4%) met name voordelen ervaren.

Met name de betere fit met de eigen sociale behoeften – denk hierbij aan de sfeer waarin je werkt, of het contact leggen met anderen – wordt gezien als het grootste voordeel. Daarnaast wordt thuiswerken als efficiënter ervaren en zijn medewerkers blij met de regie die ze zelf hebben over hun werkdag. Voordelen die zowel op het harde vlak (productiviteit) als zachte vlak (welzijn) liggen.

Aandachtspunten zijn er ook. Met name het langdurig virtueel werken wordt ervaren als een nadeel. Men mist het fysieke contact met collega’s. Daarnaast geeft een klein deel van de respondenten aan dat ze het werk minder zinvol vinden en dat ze thuis onvoldoende middelen hebben om hun werk echt goed te doen.

De resultaten van het onderzoek maken de weg vrij om thuiswerken een structurele plek te geven in onze manier van werken. Overigens zien we dat we in Nederland op dit vlak vooroplopen, in vergelijking met andere Europese landen. We gaan van thuiswerken omdat het kan, naar thuiswerken omdat het moet, naar thuiswerken omdat we er blij mee zijn. Thuiswerken als norm. Ook na de pandemie.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier terug te lezen. 

 

OVER DE AUTEURS VAN HET ONDERZOEK

Veldhoen + Company
Marco van Gelder MBA. BA. is senior consultant bij Veldhoen + Company, de wereldwijde experts in een Activity Based Workstyle en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren van organisaties in meerdere landen. Marco is tevens kandidaat promovendus aan de Universiteit van Tilburg (departement Human Resource Studies) waarbij hij zich richt op het bestuderen van paradoxen in wendbare organisaties.
Contactgegevens:
marco@veldhoencompany.com
+31 (0)6 – 13 98 15 30

 

Universiteit van Tilburg
Prof. Dr. Marc van Veldhoven is hoogleraar bij het Departement Human Resource Studies van Tilburg University. Marc houdt zich bezig met onderwijs, onderzoek en impact op het gebied van Arbeidspsychologie en strategisch HRM, onder andere in relatie tot nieuwe technologieën. Hij werkt sinds 20 jaar in de wetenschap, maar werkte daarvoor geruime tijd als adviseur in het veld van Arbeid en Gezondheid.
Contactgegevens:
M.J.P.M.vanVeldhoven@tilburguniversity.edu

 

Over Veldhoen + Company
Veldhoen + Company is expert in Het Nieuwe Werken en pionier in Activity Based Working.
De essentie van Activity Based Working (activiteit gebaseerd werken) is het vinden van de juiste mix van een positieve fysieke omgeving, digitale tools en een organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. Hoe die mix er uit ziet, is voor elke organisatie anders. Het leidt tot een manier van werken die gezonder en duurzamer is, met hogere betrokkenheid en motivatie bij medewerkers, betere samenwerking, snellere besluitvorming en een hogere klanttevredenheid. Met een hogere productiviteit en lagere kosten.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Marco van Gelder

Start typing and press Enter to search

Effectief werken op afstandConsultant EMEA