Vanuit een antropologisch perspectief is een kantoor een gesloten domein waarin gedrag waarneembaar is. Dat in Nederland mensen regelmatig thuis werken verstoort dat beeld, omdat het niet meer zichtbaar is. COVID-19 is dramatisch. Iedereen werkt thuis en gedrag is behoorlijk onzichtbaar geworden.  

Een organisatie is echter naast een productief systeem, een sociaal systeem. En die twee beïnvloeden elkaar grootschalig. Wat wij al jaren zien in onze trainingen ‘remote management’ en ‘lid van een verspreid team’ is dat het contact rationeler wordt als je langdurig met elkaar virtueel communiceert. Maar ook duidelijker en efficiënter. De crux is om beiden te verbinden, waarbij voorop staat dat de organisatie een geheel is van mensen die elkaar weten te vinden, vertrouwen en elkaar iets gunnen. Maar wat kunnen wie hierover beargumenteren vanuit data? 

CASE: Binnen bedrijven zijn er twee prangende vragen. De eerste is: hoe is het met mijn bedrijfscontinuïteit gesteld en ten tweede: hoe kan ik zorgen dat ik een voordeel heb als de samenleving weer opengaat. Al deze vragen zijn terug te brengen naar de vraag: wat is iedereen nu aan het doen. Om deze vragen te beantwoorden gebruiken wij – als eerste partner van Microsoft- data uit office 365.  

Door deze data in een bedrijfscontext te plaatsen hebben wij zicht op de besteding van tijd; Hoeveel werken we intern & extern? Wie werkt met wie samen en nog belangrijker: is het heel anders nu dan vóór COVID-19? Naast de externe en interne relaties en samenwerking kijken we ook naar de mensen zelf en hoe het met hen gaat.  

Het is van belang, juist nu, om het welzijn van de medewerkers in kaart te brengen. Dit door o.a. te visualiseren hoeveel tijd de managers aan hen besteden, of ze niet overwerkt zijn of te veel e-mailen.  

Wilt u ook meer informatie over hoe deze data ook voor uw bedrijf inzetbaar is? Neem dan contact op met Marco van Gelder: marco@veldhoencompany.com 

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Marco van Gelder

Start typing and press Enter to search

Effectief werken op afstand