Jij wordt als manager afgerekend op het resultaat van je medewerkers. Maar jouw medewerkers willen meer zelfstandigheid. Jij zit klem tussen de directie en de vloer.

Als gevolg daarvan gaan jouw medewerkers helemaal hun eigen gang of vragen jou juist voortdurend wat ze moeten doen. Jij krijgt verkeerd uitgevoerde opdrachten of mensen laten werk liggen omdat ze niet weten hoe ze het moeten doen. Er heerst onduidelijkheid en dat leidt tot verspilling van menselijk kapitaal.

Intussen sta jij onder druk en moet je alle ballen hoog houden. Eigenlijk heb je te weinig tijd en ruimte om jouw medewerkers te faciliteren en de rol te vervullen waarvoor je ooit manager bent geworden. Wij constateren dat dit een dagelijks dilemma is van bijna alle managers.

Meer controle

Om dit op te lossen zullen de meeste managers hun medewerkers goed in de gaten houden. Jij wilt de touwtjes in handen houden en controle op de inhoud. Jij analyseert hun dagritme, werkwijze en keuzes om tot resultaat te komen. Jij volgt het proces en hoe de inhoud tot stand komt. Daarmee krijg je het echter nog drukker en jij haalt ruimte weg bij jouw medewerkers. Jij stuurt dan namelijk al jouw medewekers op dezelfde manier aan en dat werkt averechts. Je krijgt zelf pas meer ruimte wanneer je kleur bekent en erkent dat er verschillende soorten mensen in jouw team zitten die je verschillend moet aansturen. Dit hebben we in het vorige artikel besproken.

Grijs of zwart-wit

In de grijze organisatie uit het artikel van Tim de Vos   zien medewerkers hun manager als iemand die altijd zit te vergaderen, die het altijd druk heeft en weinig tijd heeft voor zijn medewerkers: “Een manager heeft veel ballen in de lucht te houden en ik zou niet met hem willen ruilen.”

In een zwart-witorganisatie waarin iedereen zijn eigen rol mag invullen, werkt het ook niet optimaal. Managers in deze organisatie zijn onzichtbaar en zitten in een ivoren toren. Zij zijn het contact met de werkvloer verloren. In die organisatie krijgen medewerkers het gevoel dat de manager zich er gemakkelijk vanaf maakt.

Functionele hiërarchie

Een betere organisatie ontstaat alleen als de verantwoordelijkheden beter verdeeld worden. Een effectieve hiërarchie kent een helder rolonderscheid met bijbehorende verantwoordelijkheden en gaat niet over wie het belangrijkst is.

Wij zetten mensen in hun kracht door de functionele hiërarchie te introduceren. In een succesvolle organisatie levert iedereen vanuit zijn functioneel effectieve rol bijdrage. Dus een medewerker is specialist op zijn vakgebied, daar is hij voor en daar moet de manager van afblijven. De manager is er om doel en richting helder over te brengen. Hij zorgt dat er een goede opdracht komt en biedt de medewerker rugdekking. Hij faciliteert de medewerker waar nodig, zonder dat hij het werk van de medewerker overneemt.

Hoe geef je jouw medewerkers meer ruimte én jouw directie betere resultaten?

De oplossing is even paradoxaal als simpel: geef jouw medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid. Dan leveren zij een beter resultaat, is de directie tevreden en kun jij jouw team beter managen.

Wij constateren dat vrijwel alle mensen hun werk zo efficiënt mogelijk willen uitvoeren. Voorwaarde is, dat jij niet oordeelt over hun kleur en vervolgens een perspectief biedt op mogelijkheden om het werk in te richten. Veruit de meeste van jouw medewerkers zijn dan heel goed in staat om verantwoordelijkheid te nemen en efficiënter te werken, wat afstraalt op de organisatie, op jou en op henzelf. Er zijn uiteraard uitzonderingen hierop en we zien dat het management de organisatie vaak inricht op die uitzondering.

Onze aanpak

Wij geven jouw medewerkers inzicht in hun werkpatronen, zodat ze hun kleuren beter inzetten. Jij oordeelt niet; iedereen mag de kleur zijn die hij is. Jij ondersteunt jouw medewerkers om naar oplossingen te zoeken. Dan zullen jouw medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen en efficiënter en effectiever werken.

Introvert versus extravert

Introverte mensen behoeven bijvoorbeeld een heel andere aansturing dan extraverte. Een introvert persoon heeft vaak last van de “stoelendans” op kantoor. Hij zou zijn werk effectiever kunnen vervullen door op het drukste moment van de dag werk te gaan doen dat zijn concentratie vereist op een concentratiewerkplek. Hij plant daar bewust een moment voor in zijn agenda.

Een extravert persoon vindt die stoelendans juist heerlijk en kan er op zo’n druk moment juist voor kiezen om inspiratie bij collega’s op te doen. Hij organiseert misschien wel die stoelendans  met anderen die daar ook van opbloeien.

Werkdynamiek en taak

Naast introversie en extraversie verschillen mensen bijvoorbeeld ook in hun werkdynamiek en taak. Een projectmanager doet een heel ander type werk dan een financieel administrateur. Dat is geen oordeel maar een constatering. Je kunt je voorstellen dat de tweede meer repeterend werk op één werkplek doet en daardoor een andere aansturing behoeft dan de eerste, die dan weer een vergadering heeft, dan weer buiten de deur is en dan weer een brainstorm houdt.

Jouw rol als manager

Mensen werken effectief en gezond wanneer ze weten voor welk werk en op welk moment in welke omgeving zij het beste functioneren. Wanneer zij hun eigen energiebalans kennen en weten op welk moment zij bijvoorbeeld het best bereikbaar kunnen zijn voor optimale bijdrage aan het werk van hun collega’s. Dat kan jij als manager niet bepalen, maar je kunt wel helpen om daarover na te denken. Jij kunt dit in jouw team bespreken. Onze ervaring is dat mensen hierdoor effectiever en prettiger werken.

Jij erkent het verschil tussen een introverte medewerker die in zijn schulp kruipt en een extraverte die juist een stoelendans organisiseert. Omdat jij er geen waardeoordeel aan koppelt, zal dit voor beide typen medewerkers goed uitpakken. Dan kun je ook nog met jouw team bespreken wat verdere voorwaarden zijn of waar het team dan nog tegenaan loopt.

Wil jij effectiever leidinggeven in Activiteit Gerelateerd Werken? Neem dan contact op met ons!

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Tim de Vos,

Tim de Vos

Nederland

Wil je meer weten?Tim de Vos

+31 646184921tim@veldhoencompany.com

Wil je meer weten?

Start typing and press Enter to search

Erken diversiteit medewerkersGemeente Overbetuwe