Het doet me deugt te merken dat steeds meer organisaties in de wereld HR, FM en RE zien als richtinggevend voor HUN organisatie van de toekomst. Met grote budgetten kunnen zij namelijk niet alleen de beste mensen aannemen of opleiden, en de beste gebouwen neerzetten. Nee, zij hebben het veranderinstrument van de 21e eeuw in handen.

Het is namelijk niet de technologie die wij kunnen beïnvloeden, het is de gemotiveerde mens die zelfbewust is en echt wil bijdragen aan het doel van de organisatie die telt. Technologie is daarin net als huisvesting een belangrijk middel, maar ook voor een ieder in dezelfde maat en soort beschikbaar. Uniciteit bestaat bijna niet meer door de snelle ontwikkeling ervan en onze gepercipieerde afhankelijkheid. De mens is wel uniek.
Mijn oproep is daarom om een andere bril op te zetten. Een bril waardoor je de echte positieve unieke kenmerken van die mens ziet. En laten we mensen organiseren om op basis van die kenmerken hun eigen keuzes te maken en met trots een maximale prestatie neer te zetten.

Technologie en de werkomgeving kan daarbij helpen. Zij faciliteren immers die unieke mens om met anderen in contact te komen, persoonlijke effectiviteit na te streven en eruit te halen wat er echt inzit. De tools zijn het instrument om mensen te laten floreren en ervoor te zorgen dat ze druk tussen werk/privé en sociaal leven verminderd.

Laat de mens bloeien is mijn devies, dan wordt de organisatie rijker….

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Start typing and press Enter to search

Veldhoen-plus-company-duitslandLisa van Dijk