(English below the Dutch text)

Mensen over de hele wereld werken vanuit huis tijdens lock-downs als gevolg van Covid-19. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe wordt digitale technologie gebruikt? Welke technologieën gebruiken mensen? Hoe werken mensen samen en organiseren ze hun werk op afstand? Hoe wordt het beheerd?

Om antwoord te geven op deze vragen is een internationale groep onderzoekers onder leiding van de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) gestart met een onderzoek. Het is belangrijk dat wij hier in Nederland aan deelnemen met zoveel mensen als mogelijk om een goed antwoord te geven op de vragen die we met elkaar hebben. De vragenlijst is vertaald in het Nederlands door Prof. Dr. Marc van Veldhoven.

Wat is het doel van dit onderzoek?
Leren van de ervaringen van mensen terwijl zij momenteel werken of studeren vanuit thuis.

Welke data wordt verzameld?
Vrijwillige demografische kenmerken (bijv. leeftijd en geslacht), meningen over thuiswerken en ervaringen met digitale technologie die samenwerken op afstand mogelijk maakt.

Worden de data van deze enquête persoonlijk aan mij gekoppeld en bewaard?
Nee, deze enquête is anoniem: er worden geen persoonlijk identificeerbare data (bijv. naam, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of locatiegegevens) verzameld of bewaard.

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Dat wordt zeer gewaardeerd en kan hier: https://lnkd.in/dub3tpc

Is het mogelijk om de uitslag te ontvangen?
Medio mei 2020 worden de resultaten voor Nederland door Tilburg University (Prof. dr. Marc van Veldhoven, Departement Human Resource Studies) geanalyseerd en verwerkt tot een rapport.
Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan gerust contact op met Marco van Gelder.


English:

People all over the world work from home during lock-downs as a result of Covid-19. What can we learn from that? How is digital technology used? Which technologies do people use? How do people work together and organise their work remotely? How is it managed?

To answer these questions, an international group of researchers led by the Technical University of Denmark (DTU) has started a study. It is important that we participate in this in the Netherlands with as many people as possible in order to give the right answers to the questions we all have. The questionnaire has been translated into Dutch by Prof. Dr. Marc van Veldhoven.

What is the purpose of this study?
To learn from the experiences of people while they are currently working or studying from home.

What data is collected?
Voluntary demographic characteristics (e.g. age and gender), opinions about working from home and experiences with digital technology that enables remote collaboration.

Will the data from this survey be personally linked to me and stored?
No, this survey is anonymous: no personally identifiable data (e.g., name, date of birth, email address, IP address or location information) is collected or retained.

Would you like to participate in this survey? That is highly appreciated and can be done here: https://lnkd.in/dub3tpc

Is it possible to receive the results?
In mid-May 2020 the results for the Netherlands will be analysed by Tilburg University (Prof. Dr. Marc van Veldhoven, Department of Human Resource Studies) and processed into a report.
Do you have any questions about this study? Feel free to contact Marco van Gelder.

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Marco van Gelder

Start typing and press Enter to search

Vervlechting met het persoonlijk levenWorkplace transformation