De onrust in het onderwijs gaat me aan het hart. Als vader, burger van het mooie Nederland en als adviseur. Tekorten aan goede leerkrachten zorgen voor uitval en voor ontevreden leerkrachten. Laat ik voorop stellen dat ik veel waardering heb voor deze beroepsgroep. Het opleiden en ook opvoeden van onze kinderen is niet gemakkelijk. De meesten oefenen hun vak met veel liefde en plezier uit. Dat betekent echter niet dat ik denk dat een landelijke staking de oplossing voor het probleem is.

Het vak aantrekkelijker maken.

In mijn ogen maken we het vak aantrekkelijker door de werkdruk te verlagen en leerkrachten echt te helpen de grote diversiteit aan leerlingen te bedienen. Dat laatste kan door extra capaciteit vrij te maken of aan te trekken en die te specialiseren in bv. verschillende leerstijlen, karakters en aandoeningen. Het is immers niet louter een overdrachtsberoep meer, het begrijpen van kinderen en ze echt verder helpen is het hoofddoel.

Voorbeelden van hoe je oog hebt voor een individu, erop in kunt spelen en tegelijk een groep moet bedienen zijn er voldoende. Bij overheden, telecomaanbieders, verzekeraars heeft men de afgelopen jaren veel tijd in deze materie gestoken. Onder de noemer ‘digitaal werken’, of ‘het nieuwe werken‘ of ‘Agile werken’ is getracht minder tijd te besteden aan hetzelfde vraagstuk met dezelfde mensen. En met succes. Hier zijn grote winsten te behalen, ook in het onderwijs.

Ik daag daarom de besturen uit om hier actief het gesprek over aan te gaan. Maar wel alleen als onderscheid maken vanaf nu ook echt mag. Verschil in leerlingen mag benoemd worden, en dat wordt positief beloond. Mijn zoon bijvoorbeeld heeft een probleem met onrechtvaardigheid en kan heel goed leren. Resultaat is dat hij wel eens vastloopt in zijn hoofd, maar nagenoeg geen hulp nodig heeft bij de stof. Als dat benoemd mag worden kunnen anderen rekening met hem houden, is het nooit vreemd meer, en kan hij anderen helpen met inhoud. Dat vindt hij namelijk leuk en stopt de verveling die hij voelt. Dit is net zo bij leerkrachten. Sommigen van hen zijn nu eenmaal beter in het omgaan met de leerstof, anderen met persoonlijke aandacht en het aanleren van een leerstijl. Combinaties helpen. Probeer de positieve verschillen van je collega’s te benutten is het devies. Is dat gemakkelijk? Nee, maar zeker wel mogelijk en in mijn ogen op de lange termijn de enige oplossing voor het probleem.

Afscheid nemen van het klassieke schoolsysteem?

Moeten we dan afscheid nemen van het klassieke systeem met in het basisonderwijs een groepsgewijze benadering? Gedeeltelijk wel. Het overbrengen van stof kan namelijk in veel grotere groepen dan nu en het echt helpen van leerlingen moet in kleinere. En zo voorts. De combinatie ICT, huisvesting en mensverandering zal daarin grootschalig ondersteunen. Als er een integraal concept ontwikkeld wordt dan zullen leerkrachten hun geloof en vertrouwen terug krijgen. Dan wordt het voor hen duidelijk en tastbaar. Dan krijgen we mensen mee en kunnen we snel veranderen. Met visie, met leerkrachten, voor onze kinderen en voor de toekomst van ons land!

Als uw interesse is gewekt, spreek ik graag een keer met u over de mogelijkheden.

Puur omdat ik geloof in een betere wereld van leren en daar ook passioneel aan wil bijdragen.

Samen gaan we voor een echte oplossing!

Roel Geenen, Managing Partner Veldhoen + Company

 

 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Start typing and press Enter to search

Activity Based Working + Agile videoJeroen van Veen