Woensdag 27 november vond het seminar over Activity Based Working en Agile plaats. Verschillende experts kwamen aan het woord en de deelnemers werden aan het werk gezet door middel van oefeningen. Het interactieve karakter van het seminar was een succes!

Na het voorstellen van de experts werd het interactieve karakter van het seminar al snel duidelijk met een netwerkoefening. “Jullie gaan met meer vragen naar huis dan dat jullie gekomen zijn!”, aldus Roel Geenen, Managing Partner van Veldhoen + Company. Om later dieper in te kunnen gaan op verschillen, overeenkomsten en mogelijke combinaties van de
werkconcepten, deelde Geenen eerst de filosofie van Agile en Activity Based Working samen met Gidion Peters, eigenaar van Organize Agile.

Het behandelen van de eigen vraagstukken

Daaropvolgend werd tijdens een oefening door alle deelnemers een vraagstuk over Activity Based Working (ABW) en Agile genoteerd. In een paar korte rondes werd dit vraagstuk geruild, bediscussieerd en beoordeeld. Uiteindelijk bleef een vijftal vraagstukken met de meeste stemmen over:
– Hoe creëer je een optimale werkomgeving voor groepen die Agile werken, binnen een werkomgeving waar ABW geïmplementeerd is?
– Hoe ga je om met het spanningsveld tussen het teambelang en het individuele
belang in een werkomgeving met zowel Agile als ABW aspecten?
– Waar zitten de grootste verschillen tussen Agile en ABW?
– (Hoe) kunnen Agile en ABW samengaan?
– Voor welke beroepsgroepen is Agile of ABW met name van toegevoegde waarde?

De deelnemers werden in vijf groepen verdeeld, die elk één vraagstuk behandelde aan de hand van een poster. Op deze poster stond “What” (wat is de vraagstelling), “So what” (wat betekent dat op de verschillende niveaus: individu, team, leiders en organisatie) en “Now what” (wat betekent dat voor het indelen van ruimte en tijd).

Tijdens drie rondes is gepoogd gezamenlijk de “So what” en de “Now what” te
beantwoorden, waarbij de groepen tussentijds zijn gehusseld. Naderhand hebben Anneline van der Zon, expert Agile werkomgevingen, en Aron Wuarbanaran, Workstyle Consultant, de klassikale read-out begeleid, waarin interessante opmerkingen werden gegeven, vragen werden gesteld en discussies zijn gevoerd.

Het delen van kennis

Ter afsluiting bracht Raymond Offermans, Adviseur Werkomgevingen bij de Belastingdienst, op een mooie manier – met referenties naar het Rugby – de verschillen en overeenkomsten tussen beide werkconcepten in kaart. Tijdens de (netwerk)borrel werd duidelijk dat men inderdaad met meer vragen huiswaarts keerde dan waarmee men was gekomen.

Desalniettemin werd er positief gereageerd op de interactieve invulling en de gedeelde kennis. Kortom, een energieke dag waarin veel interessante kennis is gedeeld en vergaard.

Naar aanleiding van het seminar worden white papers gemaakt over de besproken vraagstukken en de presentaties. Wilt u deze white papers ontvangen? Laat dan hier hieronder uw gegevens achter!

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen

Start typing and press Enter to search

Lisa van DijkActivity Based Working + Agile video