Wij geloven erin dat de interactie met leiderschap en medewerkers van groot belang is om een culturele transformatie naar een Activity Based Workstyle mogelijk te maken. Voor ongeveer de helft bestaat deze interactie uit communicatie, de ander helft is een combinatie van uitdagen, routines ter discussie stellen, nieuwe perspectieven schetsen en samen de match tussen oud gedrag en nieuw gedrag te maken.  

Vertrouwen en houvast is daarin belangrijk. Wat je deed is immers voor 80% goed. Maar de intentie om de 20% te willen aanpakken is doorslaggevend. Exact dat laatste is lastiger nu. Communiceren kan prima via platforms als Microsoft Teams. Informatie onderling delen is nu  misschien wel gemakkelijker dan ooit. Maar voor het echt én in de diepte interacteren, is meer voorbereiding nodig en vaker spreken.  

En dan nog is het lastig de intentie goed te doorvoelen. Van beide partijen. Dat zet je wel aan het denken voor de 1.5 meter maatschappij en de periode daarna. Onze gedachte nu is dat je een kantoor niet nodig hebt om te communiceren of te coördineren, maar wel voor dat ‘dichtbij’, confronterende en motiverende gesprek.  

CASE: Een overheidsorganisatie in het midden van het land was halverwege de transitie naar een Activity Based Workstyle toen het proces werd verstoord door de COIVID-19 uitbraak. Er waren nog veel onduidelijkheden omdat we halverwege het proces van afstemming waren waardoor de doorlooptijd van het project in gevaar zou kunnen komen. Door het organiseren van webinars met het leadership, waarbij alle medewerkers waren uitgenodigd, is iedereen betrokken bij de keuzes die er zijn gemaakt en had iedereen ook de mogelijkheid erop te reageren. (voor meer informatie: Roel Geenen: roel@veldhoencompany.com) 

Door het organiseren van meerdere, kleinere en vooral interactiegerichte sessies, kunnen wij sneller en concreter onze inzichten verzamelen en overeenstemming bereiken; 

CASE: Omdat innovatie van groot belang is, wordt een Activity Based Workstyle wereldwijd in de farmaceutische industrie geïmplementeerd. Een centrale standaard heeft soms een lokale aanpassing nodig. Om die reden werken wij vanaf locatie om deze details in verschillen te kunnen interpreteren zonder het globale ontwerp uit het oog te verliezen. In onze workshops werken wij graag met een flinke groep medewerkers die allemaal oefeningen doen om de informatie te produceren die wij nodig hebben. Online is dat niet te doen met zo’n grote groep medewerkers. Daarom hebben wij met kleine groepjes virtueel samengewerkt waarbij de oefeningen helemaal online zijn gedaan. Ook al was de menselijke interactie minder dan we gewend zijn, toch lukt het om in korte tijd de informatie te verzamelen en nog belangrijker, de medewerkers voelden zich gehoord en betrokken in het proces. (voor meer informatie: Aron Wuarbanaran: aron@veldhoencompany.com) 

Het ziet er naar uit dat thuiswerken een relevante rol blijft spelen in onze manier van werken. Niet alleen omdat uit onderzoek blijkt dat 30% van de respondenten het fijn vinden om blijvend meer thuis te werken, maar ook omdat we op het kantoor rond de >50% van de ruimte verliezen door social distancing. Vanuit verschillende kanten kwam de vraag “hoe kunnen we medewerkers beter laten thuiswerken?”. Onze consultant in de fysieke werkomgeving, Lisa, heeft de kennis en ervaring die we toepassen op kantoren, nu toegepast op thuis; 

CASE: Als je kijkt naar een huis, dan is het nu niet alleen meer een plek waar je woont, maar het is nu ook een school en een kantoor. Er worden dus nieuwe activiteiten gedaan in het huis in een andere intensiteit. Het is dus van belang om te kijken naar wat je doet, wanneer je dat doet en waar je dat doet. Voor de medewerkers van onze klanten hebben we een training gemaakt waarmee ze dit in kaart kunnen brengen zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de ruimte. Een aantal dingen vielen op toen wij met onze eigen teams de training hebben gedaan: Het blijkt het handigste als je de kleinste ruimtes gebruikt voor de activiteiten die het meest storend zijn voor de rest van het gezin. Met de training maken we inzichtelijk waar je overal op moet letten. De dekking van WIFI bijvoorbeeld, wordt gauw vergeten. (Voor meer informatie: MSc Lisa van Dijk: Lisa@veldhoencompany.com) 

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Roel Geenen, Aron Wuarbanaran, Lisa van Dijk

Start typing and press Enter to search

Future of Work insights