Personeelsverloop Kosten Calculator

 

Bij Veldhoen + Company spreken wij naast Het Nieuwe Werken ook vaak over Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) of Plaats- en Tijdonafhankelijk werken. Het is ooit ontstaan vanuit onze overtuiging dat werkomgevingen beter gefaciliteerd kunnen worden. Een inrichting van de ruimte met de juiste akoestische en visuele afscherming met het juiste lichtniveau en klimaat dat je wenst voor je werkomgeving. Een werkomgeving die bij jouw werknemers (werk-) activiteit past en deze activiteit zo goed mogelijk ondersteunt.

Een korte geschiedenis van Het Nieuwe Werken

Om een beter beeld van Het Nieuwe Werken (HNW) te krijgen en te begrijpen wat mogelijk is, is een korte geschiedenis een goede start. HNW is een begrip dat ooit geïntroduceerd is door de overheid. In feite was het een overkoepelende term voor het ontwikkelen van andere manieren van werken: het bewust nadenken over activiteiten die je uit gaat voeren en daar een meest geschikte plek bij zoeken. Digitaal, mentaal én fysiek. Naast een persoonlijke en organisatorische transformatie, heeft HNW ook de potentie om files in drukke gebieden in Nederland terug te dringen. Maar het is nog veel meer.

Voordelen van Het Nieuwe Werken

Wij zijn van mening dat als je medewerkers in een goede werkomgeving plaatst, deze medewerkers trotser worden op hun omgeving, en daardoor ook efficiënter (en dus productiever) gaan werken. Het blijkt ook uit onderzoeken dat een goed geoutilleerde werkomgeving als heel belangrijk wordt gevonden door de medewerkers (in bijv. onderzoek door Leesman index). Laten we starten met de top 5 voordelen van een nieuwe manier van werken.

1. Gelukkige werknemers

Na onze transformatietrajecten, zien we vaak dat wel meer dan 90% van de werknemers niet meer terug wilt naar de oude manier van werken. Welke stap jouw organisatie ook moet nemen, het verschil in werknemersgeluk en betrokkenheid is waar we naar streven, samen met de organisatie. Het behouden en aantrekken van talent staat voorop en hoort dan ook vaak bij de onderliggende reden van een nieuw verandertraject.

2. Innovatie

Met een nieuwe inrichting en manier van werken zullen we de mens in de organisatie willen sturen naar meer creativiteit, vertrouwen en verantwoordelijk. Met de nieuwe inrichting willen we het makkelijker maken voor collega’s om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Het strategisch plaatsen van een nieuwe trap, koffieautomaat, atrium en een lunch of rustplek valt onder de mogelijkheden. Net zoals bij een verbouwing bij mensen thuis.

3. Kostenbesparing op m2

Bij een herinrichting of commerciële herhuisvesting is er een kans dat we de kantoorruimte beter kunnen indelen. Uit onze onderzoeken blijkt dat 40-60% van de tijd, traditionele werkplekken doordeweeks niet bezet zijn. Als we onze vaste individuele plekken delen met collega’s ontstaat er vaak meer ruimte in de organisatie en zijn er minder vierkante meters nodig. Ook omdat we nieuwe werkplekken (voor meetings, bellen, brainstormen) creëren die de ruimtes optimaal indelen.

4. Verbeterde samenwerking

Daarnaast zien we ontwikkelingen in werkpatronen die neigen naar meer samenwerken op de werkvloer. Samenwerken tussen collega’s van hetzelfde team, maar ook teamoverstijgend. Dat betekent dus ook iets voor de inrichting van het kantoor. Met het toevoegen van samenwerkplekken faciliteer je de medewerkers dus meer dan alleen met individuele werkplekken of stilteruimtes, welke een positief effect kunnen hebben op de organisatie.

5. Extra gezonde werkomgeving

Tot slot is men tegenwoordig bezig met gezonder leven. Doordat je geen eigen vaste werkplek hebt, de koffie centraal gepositioneerd is, de printer centraal staat, moet je bewust kiezen per dagdeel waar je gaat werken. Hierdoor gaan mensen vanzelf meer bewegen. Een betere balans tussen werken en leven is waar we naar streven. Bewuster kiezen creëert ook meer vrijheid, om de belangrijkste keuze in je werk voor jezelf en de organisatie te maken.