Circle Reflecteren op een Casus

 In

De ‘Circle’ is een éénmalige intervisieachtige bijeenkomst. In de ‘Circle’ neemt u letterlijk plaats in een kring van zeer ervaren adviseurs, psychologen, sociologen, trainers en/of coaches. Het is een samengesteld gezelschap van deskundigen bestaande uit mensen van Veldhoen + Company en mensen uit het netwerk (van zelfstandigen) buiten de Veldhoen-organisatie. Met deze mensen werkt Veldhoen + Company regelmatig samen.

Houden onderstaande vragen u bezig?

 • Ik ben de sponsor in de directie voor een nieuwe richting, mijn collega’s in de directie hebben hun eigen portefeuilles, we zijn eigenlijk niet in gesprek maar ik heb wel hun ‘hearts and minds’ nodig om echt vooruitgang te kunnen boeken. Hoe pak ik dit aan?
 • Ik wil als leidinggevende het goede voorbeeld geven en vertrouwen uitstralen. Maar ‘het anders leidinggeven’ is voor mij ook een zoektocht, dus doe ik het goed? En hoe kan ik in deze onzekere situatie toch vertrouwen houden en geven?
 • Ik geef leiding aan Het Nieuwe Werken project. Dat gaat op zich prima maar ik heb het gevoel dat er meer in zit. Hoe krijg ik dit op de agenda bij de directie zonder dat ik onrust of een slecht gevoel over mijn project creëer?
 • Hoe krijg ik een ander perspectief op een thema en programma?

Binnen projecten of veranderingen in organisaties zijn er altijd ambities die, in de ogen van betrokkenen, onvoldoende gerealiseerd worden. Dit zijn vaak ambities die zich niet zo makkelijk in een (instrumentele) aanpak laten vangen; ‘we willen meer echte aandacht voor onze klanten’ of ‘dit is de kans om onze stijl van leidinggeven echt aan te pakken; van controle naar vertrouwen’. Daarnaast spelen er allerlei dynamieken en belangen die lastig met elkaar te verenigen zijn wat leidt tot stagnatie of onvrede.

Het is onze ervaring dat de directie, managers en kernspelers in de organisatie hier vaak mee te maken krijgen en hierin een cruciale rol spelen. Het zijn deze mensen die de fundamentele verandering kunnen dragen en voortstuwen. Dit vraagt echter ook om een andere blik op zichzelf en het speelveld of om een andere aanpak dan waarmee ze vertrouwd zijn.

De ‘Circle’ draait om een casus die door u wordt geïntroduceerd met vragen of ontwikkelthema’s. Er wordt een setting en leersituatie gecreëerd waarbij de casus vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. Uzelf echt open stellen en persoonlijke reflectie vormen hiervoor de basis.

Het doel van de ‘Circle’
In de ‘Circle’ leert iedereen. Het doel is om een frisse nieuwe positie te kiezen in het speelveld binnen uw organisatie en het project. En om een start te maken met het innemen van deze positie.

Kenmerken van de aanpak

 • De ‘Circle’ is een eenmalige bijeenkomst waarin één tot vier personen met ongeveer zes zeer ervaren adviseurs, trainers en coaches in gesprek gaan. Letterlijk in de kring.
 • De bijeenkomst begint met een lunch en is klaar wanneer deze klaar is. Plan dus liever geen avondprogramma. Optioneel kan de ‘Circle’ ook vanaf 16 uur inclusief diner worden gehouden.
 • De deelnemers worden stevig ondervraagd, opgeschud, opgevangen, begeleid en gemotiveerd.
 • Tijdens de ‘Circle’ worden de deelnemers regelmatig gereflecteerd op hun persoonlijke rol en stijl.
 • Grofweg wordt de ‘Circle’ in tweeën gedeeld: het eerste deel gaat over verbreden. Verbreden van beelden wat er aan de hand is, van zelfbeeld, mogelijke blokkades, mogelijkheden, etc. Het tweede deel gaat over kiezen, niet alleen een selectie maken uit alle mogelijkheden, maar vooral ervoor kiezen u persoonlijk te verbinden aan wat u gaat doen.

Resultaten
Na de ‘Circle’ hebben de deelnemers:

 • Een bijzondere en inspirerende middag gehad.
 • Nieuwe inzichten in zichzelf.
 • Andere perspectieven op de casus.
 • Concrete handvaten om het project en de organisatie verder op weg te helpen.

Investering
De ‘Circle’ vraagt een halve dag van de deelnemers. De investering wordt bepaald afhankelijk van de benodigde deskundigheid in de ‘Circle’.

Start typing and press Enter to search

Clean Desk WerkenQuick Scan Evaluatie Het Nieuwe Werken