Het Nieuwe Werken Quick Scan en Evaluatie

 In

U heeft recent activiteitgericht werken ingevoerd en bent zeer benieuwd naar het functioneren van deze nieuwe manier van werken en de effecten ervan. Op het moment vangt u uit verschillende hoeken brokjes informatie, meningen en emoties op. U heeft behoefte aan objectieve gegevens.

Activiteitgericht werken en een Quick Scan

Met onze Quick Scan krijgt u snel, betrouwbare antwoorden op de vragen ‘hoe functioneert ons activiteitgericht werken’ en ‘wat zijn tot nu toe de effecten ervan’. Onze evaluatie bestaat uit een online vragenlijst, een analyse van de antwoorden op basis van onze database, een workshop om de resultaten te verdiepen en een rapportage met mondelinge toelichting.

Ook geven wij u een advies hoe verder te gaan met activiteitgericht werken in de nieuwe werkomgeving. Onze database wordt al meer 10 jaar gevuld met nieuwe klanten en projecten.

Voorwaarden:

  • Voor de vragenlijst van de Quick Scan geldt dat wij er geen minimum of maximum aantal deelnemers aan stellen. De workshop (2 uur) is met maximaal tien deelnemers (projectbetrokkenen en gebruikers).
  • Het betreft een online vragenlijst. Uw gegevens zullen geanonimiseerd opgenomen worden in een database.

Wat kunt u nog meer ontdekken? 

Start typing and press Enter to search

Circle Reflecteren CasusMasterclass Samenwerken