Opstellen Business Case Het Nieuwe Werken

 In

Het invoeren van Het Nieuwe Werken (HNW) op basis van activiteitgericht werken (AGW) vraagt om investeringen. Bij de besluitvorming wilt u dan ook niet over een nacht ijs gaan. U hecht veel waarde aan de financiële onderbouwing en bent benieuwd naar de mogelijke resultaten die gepaard gaan met een nieuwe manier van werken.

Business case Het Nieuwe Werken

Bij het opstellen van de business case stemmen wij met u af welke elementen moeten terugkomen (zowel aan kosten- als opbrengstenkant). Wij zullen ook uw mensen aansturen bij het aanleveren van de juiste gegevens. Wij zullen in overleg de business case aanvullen met onze eigen HNW benchmark gegevens over activiteitgericht werken.

Kosten én opbrengsten van Het Nieuwe Werken

Met de business case krijgt u inzicht in de kosten en opbrengsten van het activiteitgericht werken. Daarbij is het mogelijk om verschillende scenario’s door te rekenen. De gegevens uit de business case kunnen gebruikt worden voor het opstellen van de exploitatiebegroting van uw huisvesting. Tevens vormen de gegevens de basis voor het opstellen van het budget voor de ontwikkeling en realisatie van het activiteitgericht werken.

Voorwaarden:

  • Het opstellen van de business case doen wij in overleg met inhoudsdeskundigen uit uw organisatie.
  • Voor de business case maken wij gebruik van een schat aan informatie uit onze eigen database.
  • Afhankelijk van uw behoefte gebruiken wij voor de business case een model uit uw eigen organisatie of ons eigen model.

Wat valt er nog meer te ontdekken? 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Veranderkundige projectbegeleidingVeranderaanpak en Veranderstrategie