Planmatig Werken

 In

Effectiever je werkdag indelen. Het activiteitgericht werken (AGW) en optimaal gebruik van werkplekken zijn vaak onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Met het efficiënter gebruik van werkplekken en daarmee ook van de kantoorruimte kunt u forse besparingen realiseren.

Resultaat

 • Kennis van wat planmatig en efficiënt werken op hoofdlijnen inhoudt
 • Inzicht in en bewustzijn van de eigen werkwijze t.a.v. planmatig werken en waar verbetermogelijkheden zitten
 • Effectieve en bewuste keuzes kunnen maken in het plannen en organiseren van taken, verantwoordelijkheden en tijd
 • Meer grip op ad hoc zaken en interrupties
 • Besef van wat de invloed van individuele keuzes is op collega’s en de organisatie als geheel

Inhoud Training Planmatig Werken

De opzet van de training bestaat uit drie delen:

 • Intake en informatie vooraf (opbouw)
 • Trainingsbijeenkomst ‘Planmatig werken’ (inhoud)
 • Update en borging/onderhoud achteraf (duur)

Middels een korte digitale test en agenda-opdracht krijgen deelnemers vooraf inzicht in hun persoonlijke werkwijze t.a.v. planmatig werken. Dit inzicht vormt input voor de training zelf. Tijdens de training leren deelnemers aan de hand van een behulpzame methodiek hoe efficiënt om te gaan met hun taken, verantwoordelijkheden en tijd door de week heen. Aan de hand van een aantal oefeningen en handreikingen verkrijgen ze inzicht in wat een passende werkwijze voor henzelf zou kunnen zijn. Ieder legt voor zichzelf vast op welke wijze zij de komende tijd aan de slag gaan om hun werk efficiënter en planmatiger aan te pakken. Samen met een buddy zorgen de deelnemers na afloop van de training dat het geleerde wordt toegepast en geoefend. Er wordt toegewerkt naar zorgvuldig vastgelegde individuele doelen.

Werkwijze (vorm en toegepaste theorieën / modellen)

In deze training leren deelnemers hun activiteiten methodisch te ordenen om efficiënt en effectief te werken, onafhankelijk van plaats en tijd, en daarbij grip te houden op het werk. De training geeft inzicht in een methode die hulpzaam kan zijn bij planmatig werken, namelijk Gettings Things Done (GTD). Deze methode gaat uit van een actiecyclus: Verzamel – Beslis – Plan – Doe – Onderhoud. Aan de hand van deze actiecyclus wordt medewerkers geleerd om te gaan met hun werkvoorraad en ad hoc zaken en hoe tot resultaat te komen. Ondanks dat de training gebaseerd is op de methode GTD wordt er bewust voldoende ruimte geboden voor iedere individuele deelnemer om zijn/haar eigen aanpak in planmatig werken te ontwikkelen en van elkaar daarin te leren. Zodoende kan het aangeleerde beter beklijven en geïncorporeerd worden in een ieders werkpatroon.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor alle medewerkers die hun werkdag effectiever willen inzetten en minder willen worden geleid door ad hoc zaken en andere afleidingen.

Ook als je jezelf herkent in een of meer van de volgende situatieschetsen is de training een aanrader:

 • Ik heb het gevoel dat ik onnodig veel tijd verlies op een dag
 • Aan het einde van mijn werkweek kom ik tijd tekort, mijn to-do lijst wordt alleen maar langer
 • Ik ben geneigd snel ‘ja’ te zeggen tegen nieuwe opdrachten, zonder precies te weten wat het inhoudt en of het past binnen mijn werkzaamheden
 • Ik word snel afgeleid en laat me leiden door ad hoc zaken

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Team Executive CoachingVeranderkundige projectbegeleiding