Samenwerken door Vlekkenplan

 In

Gaan wij allemaal door elkaar werken? Zet ik alle ondersteunende afdelingen bij elkaar? Of wil ik juist de ondersteunde afdelingen gemengd zien met het primair proces? Belangrijke vragen die u beantwoord wilt zien in het proces naar het Activiteitgericht Werken (AGW). U kunt bij ons terecht voor het beantwoorden van dergelijke vragen. Beantwoording van deze vragen leidt uiteindelijk tot een vlekkenplan; de positionering van organisatorische functies en teams/afdelingen in de ruimte.

Optimale Afstemming Wenselijkheid en Realiteit

Met een vertegenwoordiging vanuit uw organisatie onderzoeken wij de toewijzing van gebouwdelen, afgestemd op de gestelde functionele en ruimtelijke kaders. Uw doel van het activiteitgericht werken staat daarbij voorop. Om te beginnen wordt een ideale, gebouwonafhankelijk vlekindeling gevisualiseerd. Vervolgens vindt projectie op het gebouw plaats, waarbij naar een optimale afstemming wordt gestreefd tussen wenselijkheid en realiteit. De vertegenwoordiging uit uw organisatie zullen wij in dit proces uitdagen het ultieme te zoeken en niet te snel terug te vallen in bekende patronen.

Voorwaarden:

  • Input: uw ambitie/doel activiteitgericht werken (wat willen wij met het activiteitgericht werken bereiken?).
  • Doorlooptijd: 4 weken.
  • Samen met een aantal leidinggevenden/medewerkers uit uw organisatie.

Start typing and press Enter to search

Teamvolwassenheid