Teamcoaching

 In

Einstein zei ooit: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. 

Dit inzicht is, in de onzekere conjunctuur van vandaag, actueler dan ooit bij alles dat met ontwikkeling en verandering te maken heeft. Als we een ontwikkelvoornemen hebben, willen we per slot van rekening niet eindigen met wat we al hadden, toch? En dat terwijl we weten dat onzekerheid een drijfveer is om gebaande paden te bewandelen. Ontwikkeling is noodzaak en komt pas tot stand wanneer nieuwe inzichten en andere perspectieven leiden tot evoluerende gedragingen en een ontwikkelende houding van individu en groep. Kortom: diepgaand, onvoorwaardelijk en interafhankelijk samenwerken.

‘Een ontwikkelproject is pas geloofwaardig, wanneer het verantwoordelijke team zichzelf zichtbaar, merkbaar en voelbaar ontwikkelt in de voorgenomen richting.’

Houden onderstaande vragen u bezig?

 • We zijn een nieuw team, verantwoordelijk voor een verandering of ontwikkeling. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er effectieve patronen en diepgaande samenwerking ontstaan?
 • Is ons (project)team veilig genoeg om te kunnen excelleren, maar ook ‘onveilig’ genoeg om creativiteit, alertheid en dynamiek voort te brengen?
 • Hebben we beelden bij wat we van elkaar nodig hebben en hoe we kunnen laten zien waarvoor we samen staan in lijn met het ontwikkelproject?
 • Ons team draait best aardig. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gaat excelleren?
 • Wat hebben we als (project)team eigenlijk in huis en hoe kunnen we dat maximaal tot zijn recht laten komen?

Veel ontwikkelvoornemens zijn te groot, te multidimensionaal of te complex om door één persoon gedragen te worden. Bij het gros van de ontwikkeloperaties is een team verantwoordelijk voor het welslagen. Dit is in veel gevallen de kans en de uitdaging tegelijk. De kans is het bundelen van inzichten, ervaringen, kennis en competenties waarbij de som meer is dan de optelling van de losse delen. Tegelijk is dit de uitdaging.

Een nieuw team bestaat nog louter uit individuele patronen en drijfveren. Individuen zijn gewend aan bepaalde focus, mechanismen, waan van de dag, perceptie van de wereld om hen heen. Hoe zorgen we dat er effectieve patronen en echte samenwerking ontstaan?

Samenwerken om te komen tot ontwikkeling, vraagt veel van uzelf en van het team waarmee u dit ontwikkelvoornemen hebt. Onze ervaring is dat het slagen van een ontwikkelvoornemen voor een belangrijk deel afhankelijk is van de mate waarin de kartrekkers van de verandering in staat zijn, individueel én als team, de gewenste ontwikkeling te belichamen.

Veldhoen + Company heeft de persoonlijkheden, kennis, ervaring én het netwerk waarmee wij bij dit soort vragen kunnen en vooral willen ondersteunen.

Het doel van ‘Teamcoaching’

Het doel van ‘Teamcoaching’ is het behalen van het maximale teamresultaat, door zowel te werken aan ontwikkeling van het team, haar gedrag en patronen, als aan de individuele bijdragen aan het team. Dit in lijn met de richting van het ontwikkelproject.

Kenmerken van de aanpak

 • ‘Teamcoaching’ geven we vorm op basis de specifieke vraag en behoefte. Voorkomende vormen binnen teamcoaching zijn tweedaagsen, heidagen, coaching ‘on the job’ door middel van het spiegelen tijdens werksituaties en overleggen, etc.
 • Het komen tot diepgaande verandering vraagt om het creëren van een veilige setting waarin dit mogelijk is.
 • De kwaliteiten van de adviseur bestaan uit deskundigheid en ervaring op het gebied van persoonlijke transformatie en het vermogen hiervoor een leersituatie te creëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse creatieve vormen, modellen en instrumenten.

Resultaten

 • Betere teamresultaten.
 • Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap bij individuen.
 • Team als belichaming van de gewenste ontwikkeling zorgt voor geloofwaardigheid van het voornemen.

Investering
‘Teamcoaching’ bieden wij aan op maat. De tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de gewenste vorm en de aard en omvang van het traject.

Naast de training Teamcoaching bieden wij nog een aantal andere training modules en masterclasses aan. 

 

Start typing and press Enter to search

Opstellen Business Case Het Nieuwe WerkenTraining Planmatig Werken