Training Clean Desk werken

 In

Om activiteitgericht te kunnen werken, moet je een bepaalde mate van plaatsonafhankelijk kunnen werken. Je bureau binnen een beperkt tijdsbestek leeg kunnen maken is dan noodzakelijk.

Resultaat

 • Bewustwording van de functie van papier en effectief gebruik ervan
 • Inzicht en overzicht in je eigen (papieren) werkvoorraad en andere werkgerelateerde (hulp)middelen
 • Onafhankelijkheid van papier met verhoogde mobiliteit als gevolg
 • Rust en focus in je werk door een opgeruimd bureau

Inhoud (opbouw, inhoud, duur?)

Deze praktische training bestaat uit 3 onderdelen, te weten:

 • Introductie en een korte scan
 • Uitleg en theorie over wat clean desk inhoudt
 • Praktijkopdracht om met het geleerde te oefenen

Je krijgt inzicht in het wat, waarom, en hoe van clean desk werken. Je leert je documenten en andere werkgerelateerde items te categoriseren a.d.h.v. “heet-warm-koud”-principe. Daarmee zorg je voor meer overzicht en grip op je werk. Enkele dagen/weken na afronding van de training vindt er een digitale test plaats die inzicht verschaft in je voortgang t.a.v. clean desk werken, met de mogelijkheid de training nog eens, op onderdelen, te doorlopen en/of kennis op te frissen.

Werkwijze (vorm en toegepaste theorieën / modellen)

De training wordt gegeven in de vorm van een e-learning. Dat betekent dat iedere deelnemer kan inloggen op een tijdstip dat hem/haar het beste schikt. Het leertempo heeft men zelf in de hand. Door de ingebouwde testjes voor- en achteraf kan je als deelnemer je eigen voortgang bijhouden, hetgeen de training persoonlijk maakt.

Doelgroep

Deze praktische training is geschikt voor alle medewerkers die clean desk (gaan) werken en daar moeite mee hebben. Ook als je jezelf herkent in een of meer van de volgende situatieschetsen is de training een aanrader:

 • We gaan over naar een activiteitgerichte werkomgeving waar ik geen eigen werkplek meer heb
 • Mijn bureau staat vol met allerlei stapels papier en andere werkgerelateerde items
 • Ik ben vaak veel tijd kwijt met het opruimen van mijn bureau als ik deze verlaat
 • Het kost vaak aardig wat tijd om de (papieren) documenten te vinden die ik en/of mijn collega nodig heeft
 • Ik heb moeite me te concentreren op mijn taak van dat moment als ik zie wat er nog meer aan werk op mijn bureau ligt ‘te wachten’

Start typing and press Enter to search

Veranderaanpak en VeranderstrategieCircle Reflecteren Casus