Training Teamvolwassenheid

 In

Hoe hoger uw ambitie niveau voor Het Nieuwe Werken (HNW), hoe meer dit zal leunen op persoonlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. Deze typische HNW eigenschappen hebben ook een keerzijde: ze zijn allen gericht op het individu. En dat terwijl bij 95% van onze HNW opdrachtgevers ‘beter samenwerken’ tenminste één van de centrale doelen is. Hoort u daar ook bij? Dan is werken aan teamvolwassenheid zeker iets voor u!

Zoekt u antwoord op deze vragen?

 • Waar moeten we beginnen om de samenwerking binnen teams te verbeteren? En tussen teams?
 • We vragen van mensen om goede resultaten op te leveren, maar ik heb het idee dat ergens iets ontbreekt om daaraan te kunnen bouwen?
 • Wij hebben als team de basis prima op orde, maar toch slagen we er maar niet in om in een flow terecht te komen?
 • We willen als organisatie één kant op, maar in welke mate zijn onze diverse teams daar eigenlijk klaar voor?
 • Hoe groot zijn nu de verschillen in manieren van werken tussen teams?
 • In welke mate kunnen we verwachten dat de samenwerking tussen teams kan verbeteren? Wat komen we dan tegen aan kansen en uitdagingen?
 • HNW brengt ons dat mensen betere individuele afwegingen maken, maar hoe zit dat nu met mijn teamresultaten?

Doel Training Teamvolwassenheid

Het doel van de scan teamvolwassenheid is het inzichtelijk maken van het functioneren en het ontwikkelstadium van teams op het gebied van samenwerken.

Resultaat

De scan teamvolwassenheid geeft een beeld van hoe de ‘volwassenheidsopbouw’ van een groep of team is. De mate van teamvolwassenheid wordt bepaald door de mate waarin de structurele, functionele, sociale en professionele basis voor samenwerking tussen mensen op orde is. En waar de kansen en bottlenecks zitten. En dus waar te starten met het verbeteren van samenwerken tussen mensen en tussen teams.

Praktisch

 • Het betreft een scan via een (geanonimiseerde) online survey
 • De survey levert een rapportage op, die gedeeld wordt in een duidingsgesprek door een expert – adviseur
 • De diepte van duiding en eventuele opvolging worden vooraf of tijdens het proces bepaald in onderling overleg

Doelgroepen

 • Alle groepen, teams waarbinnen het doel bestaat om aan de samenwerking te werken
 • Groepen, teams waartussen het doel bestaat om beter samen te werken
 • Leiding van organisaties die meer willen weten van hoe hun organisatie ervoor staat in termen van samenwerking
 • Organisaties die met HNW werken aan persoonlijk leiderschap en die een vervolgstap willen zetten

Start typing and press Enter to search

WerkpleksimulatieSamenwerken Vlekkenplan