Veranderkundige Projectbegeleiding bij Het Nieuwe Werken

 In

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt in organisaties vaak als een project aangepakt; een ambitiefase, conceptontwikkeling en vervolgens implementatie. Met natuurlijk aandacht voor alle onderwerpen die daarbij een rol spelen: het gebouw, de werkomgeving, IT, de informatievoorziening, het gedrag, de organisatie, HR en de mens in de organisatie.

Een dergelijk samengesteld project, dat vaak jaren loopt tot een goed einde te leiden, is een projectmanagementprestatie van formaat. Met als resultaat trotse werknemers en project begeleiders.

Project management Het Nieuwe Werken

Om te komen tot de beoogde resultaten en eigenaarschap in de organisatie, komt een projectleider of andere trekkers in het project terecht in een dynamiek van rollen, belangen en beelden. Dit vraagt om kwaliteiten en vaardigheden op veranderkundig vlak.

Het is onze ervaring dat er voor kortere of langere tijd begeleiding nodig is om het veranderkundig perspectief te leren zien en om hier zelf effectief in te kunnen handelen. Vaak vraagt dit om een spiegel en andere perspectieven op dat wat er gebeurt in projecten om te komen tot andere benaderingen dan waarmee men vertrouwd is.

Open en Eerlijk, van Project naar proces

In de vorm van ‘Veranderkundige procesbegeleiding’ biedt Veldhoen + Company deze begeleiding aan. De 25 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken die Veldhoen + Company heeft, maakt dat we weten wat de echte vragen, zorgen en blokkades zijn die leidinggeven aan Het Nieuwe Werken lastig maken. Hierbij scheppen wij een leersituatie waarin men open en eerlijk naar zichzelf kan zijn.

Het doel van ‘Veranderkundige procesbegeleiding’
Het doel van ‘Veranderkundige procesbegeleiding’ is dat er een leersituatie wordt gecreëerd waarbij de projectleider of andere trekkers in het project de stevigheid en vaardigheden ontwikkelen om effectief te zijn in de dynamiek van het traject. Daarnaast worden op basis van de interactie adviezen en handreikingen gegeven voor acties en interventies die bijdragen aan het beoogde resultaat van het project/proces.

Kenmerken van de aanpak

 • ‘Veranderkundige procesbegeleiding’ bestaat uit een regelmatig werkoverleg met de projectleider of trekker van Het Nieuwe Werken project of degene die verantwoordelijk is voor de gedrags- en cultuurverandering. Dit kan ook een klein team zijn (tot 4 personen).
 • De kwaliteiten van de adviseur bestaan uit deskundigheid en ervaring op veranderkundig vlak en het vermogen een leersituatie te creëren.
 • De leer- en werkrelatie tussen de begeleider en de projectleider/trekker is cruciaal in het effect van de veranderkundige procesbegeleiding. Wij bieden daarom een vaste adviseur gedurende het hele traject.
 • Tijdens de veranderkundig procesbegeleiding worden betrokkenen regelmatig gereflecteerd op hun persoonlijke rol en stijl.

Resultaten
Voor projectleider/kartrekkers:

 • Nieuwe brillen om naar de wereld te kijken en beter zicht op wat er aan de hand is.
 • Effectievere bijdrage aan de gezamenlijke richting.
 • Meer zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling.

Voor de organisatie:

 • Eigenaarschap binnen de organisatie en daarmee een duurzaam (meer doorleefd) resultaat van het project.

Investering
‘Veranderkundige procesbegeleiding’ bieden wij aan op maat. Als basis zien wij daadwerkelijk samen optrekken. Gemiddeld vraagt dit één dag per twee weken van de projectleider.

Houden onderstaande vragen u bezig? Neem dan contact met ons op.

 • Ik loop regelmatig tegen collega’s en leidinggevenden op die enthousiast zijn en zeggen voor te zijn, maar in de praktijk zie ik ze iets anders doen. Hoe ga ik hier mee om?
 • We hebben een gezamenlijke visie en uitgangspunten, maar de keuzes die we maken sluiten hier niet altijd bij aan. Hoe breng ik dit onder de aandacht en hoe houd ik koers?
 • Er zijn allerlei machten en krachten om mij heen; hoe ga ik hier mee om en hoe houd ik mezelf hierin staande?
 • Het voelt alsof het mijn project is in plaats van het project van de organisatie. Hoe krijg ik eigenaarschap in de lijn?
 • Als ik in gesprekken tegen weerstand oploop, wil ik hier graag op door, maar hoe kom ik tot deze verdieping in het gesprek?
 • Ik geef leiding aan Het Nieuwe Werken project. Dat gaat op zich prima maar ik heb het gevoel dat er meer in zit. Hoe krijg ik dit op de agenda bij de directie zonder dat ik onrust of een slecht gevoel over mijn project creëer?
 • Sommige patronen blijven zich herhalen, zo blijven we plannen maken en vinden we het moeilijk om in actie te komen. Iedereen ziet dit en wil het graag anders, maar het lukt steeds niet. Wat kan ik doen om hier beweging in te krijgen?
 • Om dit project tot een goed einde te brengen moeten er regelmatig besluiten worden genomen op hoger hiërarchisch niveau. Dat gebeurt te weinig en te langzaam en ik kan ze zelf niet nemen, toch? Hoe kan ik in deze context effectief zijn?

Wat valt er nog meer te ontdekken? 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Training Planmatig WerkenOpstellen Business Case Het Nieuwe Werken