Veranderstrategie en veranderaanpak

 In

Implementaties rond Het Nieuwe Werken hebben enkel succes als het gedrag van medewerkers en leidinggeven wordt beïnvloed. Met onze dienstverlening ‘Veranderstrategie en veranderaanpak’ komen we in co-creatie met de opdrachtgever tot dé aanpak die aansluit bij de beoogde verandering. Hierbij wordt er in sommige gevallen gestart vanuit een reeds aanwezige aanpak of plannen, maar ook het komen tot een volledig nieuwe aanpak behoort tot de mogelijkheden.

Houden onderstaande vragen u bezig?

 • Op welke wijze kunnen we de beoogde verandering van gedrag bereiken?
 • Welke vaardigheden willen of moeten we bij medewerkers ontwikkelen en hoe gaan we dat doen?
 • Doen we voldoende om de medewerkers mee te nemen in ons project / proces?
 • Moeten we eigenlijk wel een uitgebreide implementatie doen? Ik hoor ook van bedrijven waar ze het op z’n beloop laten en daar werkt het ook.
 • Sommige patronen blijven zich herhalen, zo blijven we plannen maken en vinden we het moeilijk om in actie te komen. Wat kan ik doen om hier beweging in te krijgen?

Een plan geeft richting en vormt de basis voor de route. Op deze route is het van belang tussentijds te monitoren wat de effecten zijn van de interventies en acties en of de route/het plan om bijstelling vraagt om het beoogde resultaat te bereiken.

Tijdens het traject (middels werksessies) worden op hoofdlijn de volgende stappen doorlopen:

 • Expliciet maken welke plannen er al liggen.
 • Reflectie op de eigenlijk onderliggende aanpak bij deze plannen of brainstormen over wat de onderliggende aanpak zou moeten zijn. Wat is het perspectief? Welke metaforen worden gebruikt? Hoe is succes gedefinieerd? Wat is de scope? Wat is de aard en diepte van de verandering (vaardigheden, bewustzijn, etc.)?
 • Verrijken van de ideeën of beoogde aanpak door het bieden van nieuwe invalshoeken.
 • Inbrengen van relevante thema’s, aanpakken, interventies en acties die Veldhoen + Company de afgelopen 20 jaar bij haar opdrachtgevers is tegengekomen.
 • Gezamenlijk formuleren van mogelijke aanpakken, interventies en acties.
 • Focus en keuze.
 • Vastleggen van het plan.
 • Tussentijds monitoren, spiegelen en eventueel ijken van het plan.

Het doel van het traject ‘Veranderstrategie en veranderaanpak’
Het doel van het traject ‘Veranderstrategie en veranderaanpak’ is dat er een goed en bewust vormgegeven plan ligt voor de beïnvloeding van het gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Dit biedt niet alleen de basis voor de uitvoering, maar is ook een toetsingskader verder in het traject; “doen we nog steeds de goede dingen en waarom eigenlijk?”.

Kenmerken van de aanpak

 • Voorafgaand aan de werksessies maakt de adviseur kennis met de organisatie en de bestaande plannen. Een reflectie hierop wordt in de eerste sessie gegeven.
 • De toegevoegde waarde en input van de adviseur bestaat uit eigen deskundigheid, ervaring en inzichten, voorbeeld aanpakken vanuit andere organisaties, metaforen en modellen voor verandering.
 • Het uiteindelijke plan komt in co-creatie tot stand waarbij de regie ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is penvoerder.

Resultaten
Het traject ‘Veranderstrategie en veranderaanpak’ leidt tot:

 • Inzicht in hoe de verandering in de organisatie aangepakt wordt.
 • Een praktisch plan met concrete acties.
 • Beelden bij en concrete afspraken over het monitoren van het plan.

Investering
Het traject ‘Veranderstrategie en veranderaanpak’ vraagt één tot twee dagen tijd waarin met de projectgroep of verantwoordelijke wordt samengewerkt. Deze tijd kan verdeeld worden over één tot vier sessies.

Wat valt er nog meer te ontdekken?

Start typing and press Enter to search

Opstellen Business Case Het Nieuwe WerkenClean Desk Werken