Werkstijlindicator Activiteitgericht werken

 In

Wie is geschikt voor activiteitgericht werken (AGW)? Ongetwijfeld heeft u met deze vraag rondgelopen. Wij geloven dat iedereen mee kan doen in het activiteitgericht werken. Met onze werkstijlindicator (online vragenlijst) krijgen uw medewerkers inzicht in hun persoonlijke sterktes en zwaktes in relatie tot het activiteitgericht werken.

Op basis van Vertrouwen én Motivatie, Activiteitgericht Werken

Wat voor mij een potentiele zwakte is voor de ander een kracht en visa versa. Tijdens een workshop delen teamgenoten elkaars sterktes en zwaktes. Resultaat van de werkstijlindicator en de workshop is dat medewerkers inzicht hebben in hun persoonlijke succes- en faalfactoren. Ze gaan met vertrouwen activiteitgericht werken en maken doelgerichte keuzes. Het delen van elkaars sterktes en zwaktes schept ook verbinding. Mensen zijn beter in staat elkaar te motiveren en ondersteunen in het activiteitgericht werken. Een mooie bijkomstigheid is dat het daarmee op het persoonlijke vlak de samenwerking vergemakkelijkt.

Voorwaarden:

  • Voor de vragenlijst geldt dat wij er als voorwaarde geen minimum of maximum aantal deelnemers aan stellen. De workshops (2 uur) zijn met 8-15 deelnemers.
  • De online vragenlijst is een wetenschappelijke onderbouwde standaard. Uw gegevens zullen geanonimiseerd opgenomen worden in een database.

Wat valt er nog meer te ontdekken?

Start typing and press Enter to search

Pressure Cooker Het Nieuwe WerkenWerkpleksimulatie