Workshop Ontwikkeling Teameffectiviteit

 In

De dynamiek waarin wij leven en werken vraagt veel van individuen en teams. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en de druk op organisaties wordt alleen maar groter. Daarnaast worden er mogelijkheden en ruimte geboden om als individu keuzes te maken in waar en wanneer men het werk doet. De context en omgeving waarbinnen men dit kan doen, verandert.

Kracht vanuit het Team

Al deze ontwikkelingen vragen van medewerkers de balans te houden en te vinden in werk en privé. Het maken van bewuste keuzes door het individu in het belang van het collectief. Flexibel en veerkrachtig zijn om effectief te blijven als team waarin men met elkaar samenwerkt.

Houden onderstaande vragen u bezig?

 • Ik zie de energie bij mijn mensen afnemen en de spanning mede door werkdruk en veranderingen oplopen. Hoe behoud of ontwikkel ik veerkracht en flexibiliteit bij mijn mensen?
 • Ik voel dat de onderlinge relaties onder druk staan en ieder vanuit persoonlijk belang zijn/haar afwegingen maakt; hoe kan ik de onderlinge relaties en verbinding versterken?
 • Wat zijn eigenlijk onze kwaliteiten en talenten en hoe kunnen we deze beter benutten? Wat houdt ons nu tegen en hoe kunnen we dat doorbreken?
 • Hoe krijg ik collectief eigenaarschap en commitment op de gekozen richting?
 • Er zijn thema’s en waarden die mij bezig houden waaronder vertrouwen, respect, eigen verantwoordelijkheid, e.d. Hoe voer ik het gesprek hierover en geef ik hier echt betekenis aan?
 • Wat bindt ons en waar staan wij samen voor? Hoe kom ik tot gedeelde waarden?
 • Wij hebben als team ingesleten patronen die ons niet meer dienen of veranderingen in de weg staan. Hoe krijg ik deze patronen doorbroken en wat komt er voor terug?

Het vergroten van de effectiviteit van een team vraagt om openheid en elkaar kennen. Het vraagt om vertragen om van hieruit weer te kunnen versnellen. Een gesprek voeren waarin men elkaar echt ziet. Een setting waarin belemmeringen maar ook kansen en kwaliteiten aan bod komen en benoemd wordt wat nodig is om betekenisvol samen te werken om een maximale bijdrage aan de project- en of organisatiedoelen te leveren.

Veldhoen + Company biedt in samenwerking met coaches en trainers uit haar netwerk interventies aan om de effectiviteit van individuen en het team als geheel te vergroten.

Het doel van ‘Ontwikkeling teameffectiviteit’

Het doel van ‘Ontwikkeling teameffectiviteit’ is een veilige en open setting te creëren en thema’s te bespreken die betrekking hebben en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen, de onderlinge relatie versterken en de effectiviteit van het team als geheel vergroten.

Kenmerken van de aanpak

 • ‘Ontwikkeling teameffectiviteit’ maken we op maat. Hiervoor is afstemming nodig omtrent de beoogde doelen en impact van de interventie, beelden over waar de organisatie nu staat en waar men naar toe wil, etc.
 • Het komen tot diepgaande verandering vraagt om het creëren van een veilige setting waarin dit mogelijk is.
 • De kwaliteiten van de trainer / coaches bestaan uit deskundigheid en ervaring op het gebied van persoonlijke transformatie en het vermogen hiervoor een leersituatie te creëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse creatieve vormen, modellen en instrumenten.
 • Er is, indien nodig, ruimte voor persoonlijke coaching of begeleiding.

Resultaten (afhankelijk van de doelen)
Effectiever samenwerken door:

 • Betere onderlinge relatie en grotere verbondenheid.
 • Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap bij individuen.
 • Gedeelde waarden.
 • Beeld bij kwaliteiten van individuen en het beter benutten hiervan ten gunste van het geheel.
 • Doorbreken van niet meer dienende routines en patronen.
 • Commitment en doorleving op de gekozen richting.

Investering
‘Ontwikkeling teameffectiviteit’ bieden wij aan op maat. Een veel voorkomende vorm is een tweedaagse sessie voor 6 tot 10 personen met persoonlijk intakegesprek vooraf en circa twee maanden later een terugkomdag.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Training Leidinggeven op AfstandOntwikkelen Online Samenwerking