Werkwijze

Het Nieuwe Werken is niet één bestemming op de landkaart waar alle wegen naar toe leiden. U bepaalt het doel en Veldhoen + Company stippelt met u de beste route uit naar dat doel.

De bestemming die u kiest, bepaalt de richting en de vorm van Het Nieuwe Werken in uw organisatie. Wij onderscheiden vier bestemmingen. Nieuwsgierig welke? Bekijk ze hieronder....

Een flexibele werkomgeving met bijpassend gedrag

Doel is vierkante meter besparing en kostenbesparing

Er worden simpelweg minder werkplekken aangeboden dan er medewerkers zijn. De werkplekken zijn van hetzelfde type. De transparantie is groot, temeer omdat de bezetting van werkplekken zichtbaar moet zijn.
De verandering in de manier van werken is beperkt.

Een systeem voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Doel is meer keuzevrijheid in combinatie met kostenbesparing

Er worden activiteitgerelateerde werkplekken aangeboden en het aantal werkplekken is minder dan er medewerkers zijn. Open en gesloten plekken wisselen elkaar af.

Tegelijkertijd is rust in de uitstraling noodzakelijk. Sferen worden per vloer bepaald of per groep werkplekken.
Medewerkers moeten beter kiezen en plannen. Los van afspraken vraagt dit om een statement vanuit het management. Door zijn veranderkundige eenvoud heeft het systeem een grote kans van slagen.

Een ontwikkelorganisatie waarin vertrouwen en delen centraal staan

Doel is organisatieverandering, vaak beter samenwerken

Het gebouw wordt functioneel ingericht. Vloeren vullen zich met een basistype werkplek passend bij die functie. Mensen kiezen heel bewust wat ze gaan doen en met wie en delen daar hun dag of week op in. In de werkomgeving verdwijnt de focus op het team/afdeling en worden de verschillende vormen van samenwerken ruim gefaciliteerd.

Het vraagt daarmee duidelijkheid over de gewenste manier van samenwerken en een grote mate van verbinding en veiligheid. Dat betekent iets voor volwassenheid van teams.

Een netwerkorganisatie met initiatiefrijke medewerkers en teams

Doel is om als organisatie veranderingen op elk niveau op te kunnen vangen

De werkomgeving ondersteunt het samenzijn, de diepgang van de conversatie. Het gebouw wordt ook hier functioneel ingericht, maar ook rekening houdend met de veranderbehoefte.

Medewerkers en teams zullen initiatiefrijk moeten zijn. Dat vergt een beperkt (dwingende) organisatie-indeling, geringe management-invloed en een grote mate van feedback in de organisatie. De volwassenheid van de organisatie is hoog, en medewerkers floreren doordat ze continu gebruik maken van hun eigen kerncompetenties. In een dergelijke verandering is de reis minstens zo belangrijk als het resultaat.