Aktivitetsbaserat arbetssätt

Världen har förändrats, men ändå har våra tankesätt varit långsamma att komma ikapp

Aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) skapar stora möjligheter för organisationer att ompröva hur det sätt de arbetar bidrar till förverkligandet av deras affärsvision och strategiska mål. ABW-metoden baseras på att människor utför olika aktiviteter i det dagliga arbetet och därför behöver en mängd olika arbetsplatstyper som stöds av rätt teknik och företagskultur för att utföra dessa aktiviteter effektivt. Genom att skapa en arbetsmiljö baserad på denna princip levererar ABW en plats som är särskilt utformat för att möta de fysiska och virtuella behoven hos individer och team. Ännu viktigare är att ABW: s stora betoning på skapandet av en kultur av samhöriighet, inspiration, ansvarsskyldighet och förtroende gör det möjligt för individer, team och hela organisationen att prestera till sin fulla potential. Med andra ord förvandlar ABW arbete till något du känner dig stöttad och uppmuntrad till att göra, snarare än någonstans där du behöver och förväntas vara.

På personlig nivå möjliggör ABW för varje person att organisera sina arbetsaktiviteter på ett produktivt och trivsamt sätt som bäst passar vad de behöver göra och vem de behöver göra det med. Genom att skapa optimala förutsättningar för varje aktivitet, oavsett om det är individuellt fokusarbete, att utveckla idéer oberoende eller i team, samarbeta om innehåll eller dela kunskap, ger ett Aktivitetsbaserat arbetssätt varje person valfriheten att bestämma hur de ska arbeta för att uppnå bästa resultat.

Vår korta film fångar in aktivitetsbaserat arbete i ett nötskal. Den påvisarhur arbetsvärlden har förändrats, hur den fortsätter att förändras och hur vi behöver fortsätta att förändras med den!

Start typing and press Enter to search