FAQs

Vilka är fördelarna /nyttorna med aktivitetsbaserat arbetssätt?

Aktivitetsbaserat arbetssätt är en möjlighet för organisationer att bättre anpassa sättet att arbeta med sin verksamhetsstrategi, organisatoriska värden och arbetsplatskultur. På detta sätt fungerar ABW som en möjlighet att ompröva hur arbetet bidrar till organisationens framgång. ABW har en direkt påverkan på organisationer avseende deras fysiska utrymme, en ökad flexibilitet och mer möjligheter för asin personal, omfamnande av anpassad teknik, ta hand om en personalstyrka som förändras och att arbeta på en tilltalande, uppdaterad arbetsplats som hjälper till att attrahera och behålla talang och kompetens.

Vad är riskerna med att implementera ABW?

Den största risken med att implementera ABW är att inte göra det på rätt sätt. Alltför ofta ser organisationer ABW som en naturlig utveckling till en modernare arbetsplatsstrategi utan att förstå vad som är involverat i förändringsarbetet och varför. De vanligaste riskerna som vi ser förknippade med ABW-implementering inkluderar: Att behandla ABW-implementering som en renovering av den nuvarande arbetsplatsen Inte tillräckligt med resurser tilldelas för att hantera förändringen Underskatta nödvändigheten av användbar Informations- och Kommunikationsteknik i en ABW-miljö, särskilt under implementeringsfasen Ofta är det första gången gången som Fastighet, IT- och HR-team arbetar tillsammans på ett integrerat sätt Dessa risker kan resultera i: budgetjusteringar, förändringar i tidslinjen, oro för personalen och i slutändan att investeringen i det nya sättet att arbeta inte har någon större inverkan. Ovanstående riskfaktorer är vanliga för organisationer som genomför stora förändringsinitiativ som påverkar hur deras organisation fungerar. Veldhoen + Company har varit en del av denna process tillsammans med hundratals kunder. Vi förstår hur man framgångsrikt kan arbeta med organisationer för att ta itu med dessa frågor som en del av deras övergång till ett nytt sätt att arbeta. Aktivitetsbaserat arbetssätt skiljer sig från traditionella sätt att arbeta på ett antal sätt. För det första är den fysiska arbetsmiljön utformad specifikt för att rymma ett antal olika arbetsplatstyper som stöder flera olika aktiviteter såsom; Samarbete som stöds av öppna, slutna och halvslutna mötesplatser, olika projektbord och avskilda rum. Processarbete som stöds av enskilda arbetsplatser, ofta med höj-och sänkbara skrivbord. Fokuserat arbete som stöds av arbetsplatser och rum som gör att personalen kan arbeta ostört med hjälp ökad visuell och aakustisk avskildhet. på det andra förbättras den roll som IT spelar i en ABW-miljö. Uppdaterad och funktionellt lämplig IT är avgörande i en ABW-miljö för att främja mobilitet och flexibilitet för all personal. Framöver kommer det att vara annorlunda hur människor bedriver sitt arbete. På aktivitetsbaserade arbetsplatser förflyttas sättet människor arbetar på mot mer autonoma, medvetna beteenden baserat på förtroende och befogenheter för att skapa en mobil, produktiv arbetskraft.

Vad är skillnaden mellan ABW, Hotdesking och öppen planlösning?

Aktivitetsbaserat arbetssätt, Hotdesking och öppen planlösning är väldigt olika sätt att använda arbetsytan. Öppna plankontor erbjuder vanligtvis inte mycket variation. De består vanligtvis bara av en typ av individuell arbetsplats i en öppen miljö och ett minimalt urval av arbetsplatstyper i ett försök att öka samarbetet. Men verkligheten är att människor inte kan koncentrera sig på öppna plankontor och ofta samarbetar mindre. Hotdesking är detsamma som en traditionell miljö, men där det låga utbudet av platser delas mellan en stor grupp människor. Inom båda dessa arbetsstilar är det svårt att se hur personalen får bra stöd för att göra sina jobb. I själva verket är ofta besparingar inom ytor och i allmänhet priset för produktivitet, avskildhet och flexibilitet. Även om det finns vissa likheter mellan ABW och Hotdesking (delade arbetsplatser) och ABW och Open Plan (inga personliga kontor, öppna ytor), skiljer sig ABW på ett antal sätt som säkerställer att personalen känner att arbetsplatsen finns för att stödja dem, inte tvärtom. ABW tillhandahåller arbetsytor som erbjuder ett balanserat utbud av öppna och stängda arbetsplatser som är anpassade för gemensamma men specifika funktioner. Det kan till exempel finnas öppna utrymmen som är utformade för att underlätta samarbete och interpersonell interaktion och dessa balanseras mot slutna utrymmen som stöder högfokusarbete, formella möten eller konfidentiella samtal. ABW erbjuder ett brett utbud av arbetsplatstyper för att uppmuntra till en nivå av valfrihet och rörlighet för att arbeta var som helst, när och med vem man behöver.

Hur kommer människor att hitta varandra i detta ny miljö? Och hur kommer de att upprätthålla en känsla av sammanhållning inom teamet?

ABW gör det möjligt för medarbetare att samarbeta med hjälp av en mängd olika arbetsplatstyper – antingen personligen eller virtuellt – vilket innebär att individer ibland kan spridas från sina team. När man anpassar sig till ett nytt, modernt sätt att arbeta är det förståeligt att det sätt som människor brukade samarbeta med varandra på är utsatt för tryck (eller behöver organiseras på ett annat sätt). Lyckligtvis när personalen har rörligheten och flexibiliteten att flytta runt i arbetsmiljön på ett sätt som passar dem bäst, kan de lättare styra sin produktivitetsnivå genom att kontrollera hur och när de ansluter till sina kollegor. Det är upp till individer, team och chefer att avgöra lämpliga sätt att ansluta och hålla varandra uppdaterade.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”false” ajax=”false”]

Start typing and press Enter to search