Beläggningsmätning

 In

Vår forskning visar att medarbetarna tillbringar 40-60% av sin tid på deras individuella arbetsplats. Utifrån det är de frågor vi önskar ställa: Vad spenderar de sin tid på resten av tiden? Hur kan vi bättre stödja dessa aktiviteter?

Insikter kring hur arbetsplatsen utnyttjas idag

Beläggningsmätningen kartlägger utnyttjandegraden av de befintliga arbetsplatserna, mötesrum och övriga gemensamma arbetsutrymmen. Mätningen ger en tydlig bild av variationer över tid och mellan olika typer av faciliteter samt hur det är fördelat inom företaget.

Mätningen genomförs på plats under en vecka med mätningar en gång i timmen under arbetstid. Datan samlas in med Ipads kopplade till Veldhoens eget analysverktyg som snabbt sammanställer tydliga rapporter över resultatet. De individuella arbetsplatserna registreras i tre olika lägen; om det sitter någon vid platsen, om platsen är upptagen men obemannad ( kaffekopp på bordet, jacka, väska mm ) eller om den är helt ledig.

Vi mäter även stängda mötesrum och öppna mötesytor, om rummet eller ytan är upptagen och i så fall av hur många. Detta ger oss data på hur stora mötena är. Ett vanligt misstag är att man helt har felkonfigurerade rum storleksmässigt. Cirka 75% av alla möten i Sverige är mellan 1-4 personer, mötesrummen brukar vara dimensionerade precis tvärtom med för många stora rum. Vi kommer i undersökningen att se vad snittbeläggningen är på både arbetsplatser och mötesrum samt även maxbeläggningen. Detta ger bra input för en framtida dimensionering av kontoret.

Vi mäter INTE vad folk gör eller vem som sitter på platsen utan vill bara kartlägga hur företaget utnyttjar dagens resurser.

Efter avslutad mätning sammanställs en rapport som presenteras i detalj. Rapporten består av ett 30-tal analysbilder.

Vad annat att utforska?

Start typing and press Enter to search

Leesman index av Veldhoen + CompanyÖversättningsprocess