Jonas Hurtigh Grabe

Senior Workstyle Consultant

Det mesta är ännu oupptäckt

Jonas introducerade ABW ( Activity Based Working ) i skandinavien 2009 och har sedan dess varit en uppskattad föreläsare, konsult och expert inom området. Jonas är ABW generalist med tyngdpunkt i de tidiga skeden, där det gäller att få fram ett tydligt svar på varför man som organisation vill förändra sitt arbetsätt samt hur den fysiska miljön skall dimensioneras för att stötta det nya arbetssättet

Back to team members

Start typing and press Enter to search

Jonas Therlandersson