Skip to content

ADRESS
Veldhoen + Company Global
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
Nederländerna

TELEFON
+31 88 44 47 222

E-POST
mail@veldhoencompany.com

 
Kontakta Oss

Aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW)

UTFORSKA NYA ARBETSSÄTT VIA AKTIVITETERNAS OBJEKTIV


ABW gör det möjligt för din organisation att förbättra resultatet, att bli mer smidig och flexibel samt bättre på att locka och behålla talangfull personal.

Vad är aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW)?

Vad är aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW)?

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) inser att människor utför olika aktiviteter i sitt dagliga arbete och inspirerar dem att göra mer medvetna val gällande hur de utför sitt arbete.

Genom att skapa en WoW-strategi (Way of Working (arbetssätt)) baserat på denna princip är ABW ett sätt att identifiera individernas och teamens fysiska och virtuella behov. Denna flexibla syn på organisationen fastställer vikten av att ha ett kontor, att arbeta hemifrån eller andra platser genom att stimulera till fräscha rutiner hos teamen. ABW:s starka betoning på skapandet av en kultur av uppkoppling, ansvar och förtroende ger individer och organisationen möjlighet att prestera med sin fulla potential.

Med andra ord så omvandlar ABW arbetet till något du känner dig utrustad att göra, istället för någonstans du måste befinna dig.

 

Veldhoen_ABW explainer_thumbnail

Utformning av ABW-arbetsplats

Enligt ABW-modellen är kultur, teknik och fysiskt utrymme oupplösligt förbundna. En holistisk arbetsplatsstrategi bygger på dessa tre fristående delar:

  • ”Byggstenarna” - den uppbyggda miljön
  • ”Bytes” - digitala plattformar och virtuellt utrymme
  • ”Beteendena” - kulturen, ritualerna och arbetets rytmer

Dessa är alla nödvändiga delar i en lyckad omvandling av arbetsplatsen, men de får ofta inte lika stor fokus. 

Olika arbetsplatser kräver varierande balans mellan dessa tre delar. I en hybridarbetsmiljö är den uppbyggda miljön exempelvis inte längre den primära källan till mening och tillhörighet för de anställda. Därför behövs ett ”beteendet först”-tillvägagångssätt för att nå framgång.
Bricks-Bytes-Behaviour Bricks-Bytes-Behaviour

ABW-aktiviteter

Vad betraktas som en ”aktivitet” i ett aktivitetsbaserat arbetssätt? Inom ABW delar vi in aktiviteter i tre huvudkategorier:
  • Individuella aktiviteter som t.ex. fokusarbete.
  • Samarbetsaktiviteter som t.ex. samtal, presentationer eller brainstorming.
  • Annat som t.ex. välbehövlig avslappning eller tekniska aktiviteter.

Respektive aktivitetstyp är bäst lämpad för specifika typer av digitala arbetsmiljöer eller fysiska utrymmen, och stöttas bäst av vissa beteendemässiga tankesätt.

Veldhoen_Gemeente Heemstede_loungeplek 10 Veldhoen_Gemeente Heemstede_loungeplek 10

Implementera ABW

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt handlar om mer än att bara bygga en stor ny arbetsyta och potentiellt sänka kostnaderna. Vår vision om ABW handlar om samarbete, bemyndigande, ledarskapstydlighet, kontakt och det ömsesidiga förhållandet mellan produktivitet och att njuta av sitt arbete. 

När man arbetar på ett ABW-sätt utmanar det ledningen att fråga: ”Vad behöver människor, oavsett deras jobbtitel och expertis?” Sedan måste de lita på och ge sina anställda möjligheten att använda de utrymmen de väljer så länge de vill.

För att komma till denna punkt måste ledning, team och individer först förändra sin kultur och sitt tankesätt.

work from home_windows-YzLMmxDTrvI-unsplash work from home_windows-YzLMmxDTrvI-unsplash

Historian bakom aktivitetsbaserat arbetssätt

1983

Den amerikanske arkitekten Robert Luchetti uppfinner begreppet ”aktivitetsinställningar”, en föregångare till det ramverk som skulle formaliseras som aktivitetsbaserat arbetssätt.

Tidigt 1990-tal

Baserat på konsultprojekt för arbetsplatsen före ABW utvecklar Veldhoen + Company ramverket för aktivitetsbaserat arbetssätt och tillämpar mer formellt detta tillvägagångssätt i sina arbetsplatsomvandlingsprojekt.

1995

Aktivitetsbaserat arbetssätt tillämpas för första gången för ett större projekt vid Interpolis, ett försäkringsbolag i Nederländerna som än idag är en aktivitetsbaserad arbetsplats.

2010-talet

Aktivitetsbaserat arbetssätt fortsätter att växa i popularitet, det tillämpas vid flera företag och får dragkraft genom ökningen av fjärrarbete och hybridkontor.

2020

Starten på COVID-19-pandemin gör att många företag prioriterar distansarbete. Den accelererade utvecklingen och bredare tillämpningen av nya arbetsplatstekniker berikar arbetsplatsanalyserna. V+C startar samarbete med Microsoft för att fördjupa sina forsknings- och datarutiner ytterligare mot en fortsatt utforskning av nya sätt att arbeta.

2021-idag

Den globala COVID-19-pandemin utmanar i grunden det sätt på vilket många företag och anställda tänker på arbetsplatsen. V+C kan observera och mäta motståndskraften hos ABW-organisationer under denna period.

Det aktivitetsbaserade arbetssättets framtid

Det aktivitetsbaserade arbetssättets framtid

Aktivitetsbaserat arbetssätt är en arbetsplatsfilosofi som överskrider de senaste trenderna och modeorden. Det kan tillämpas för organisationer med små kontor, stora kontor, hybridkontor eller inga kontor alls. 

Oavsett vad arbetets framtid må vara kommer framåttänkande företag alltid ha nytta av att analysera arbetet genom aktiviteternas objektiv. När ABW också paras ihop med arbetsplatsdata är det ett otroligt kraftfullt ramverk för att förbättra engagemang, effektivitet och välbefinnande. 

Ur detta människocentrerade perspektiv kan vi upptäcka helt nya arbetssätt. I takt med att nya arbetsuppgifter och tekniker dyker upp kommer ABW att fortsätta att informera om utformningen av fysiska utrymmen, digitala miljöer och arbetsplatskultur.

Tillämpa aktivitetsbaserat arbetssätt vid ert företag

Kontakta oss för att inleda dialogen.