Skip to content

ADRESS
Veldhoen + Company Global
Lichttoren 32
5611 BJ Eindhoven
Nederländerna

TELEFON
+31 88 44 47 222

E-POST
mail@veldhoencompany.com

 
Kontakta Oss

VAD
VELDHOEN + COMPANY
GÖR

ARBETSPLATS- OCH FÖRÄNDRINGSSTRATEGI

Veldhoen + Company finns här för att hjälpa till med ert arbete att skapa nya och hållbara arbetssätt.

Vi hjälper företag att utmana status quo, att vägleda förändrade tankesätt, beteenden, riktlinjer, den utforskande processen och arbetssätt som kommer att hjälpa er uppnå era långsiktiga mål genom ett skräddarsytt, holistiskt arbetssättskoncept.

Utmanar er att lyckas

Vi är inte de enda konsulterna inom arbetsplatsstrategi som använder ett ramverk för aktivitetsbaserat arbetssätt – men vi är unika i vår mix av omfattande kunderfarenheter och ett engagemang för fristående forskning som pågått i mer än tre årtionden.

Med alla våra kunder är vårt yttersta mål att skapa utmanande, specifika och uppnåeliga resultat, samtidigt som vi tillsammans lägger ner tid på förmågan, modet och nyfikenheten att aktivt reflektera och utvärdera under tiden vi jobbar.

Vi tror verkligen på vår roll som hjälpare – vi vill försäkra oss om att ni lyckas.

Våra Projekt

Vi har mer 30 års erfarenhet från fler än 200 projekt. Tillsammans bygger vi ett bättre arbetsliv.

Upptäcka

Resultatet: 

En unik och väldefinierad WoW-strategi (Way of Working, arbetssätt) baserad på ert företags målsättningar.

Processen: 

Genom utforskningsprocessen får vi en objektiv bild av ert företags aktiviteter, rutiner, interna och externa samarbeten, teammognad och beroende av ledarskap via informationskällor på arbetsplatsen.

Sedan engagerar vi viktiga intressenter, genomför workshops, intervjuer och undersökningar för att förstå era mål och kvalificera objektiva data för att översätta åsikter till genomförbara fakta.

Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-8063 Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-8063

Utforma och samskapa

Vårt helt integrerade tillvägagångssätt för människocentrerade arbetssätt utvecklas genom två parallella strömmar:
Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956 Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956

Design

Resultatet:
Ett helhetskoncept för ett nytt sätt att arbeta, med stöd av detaljerade och funktionella sammanfattningar av era fysiska, virtuella och beteendemässiga miljöer.

Processen:
Med hjälp av bakgrunden från upptäcksfasen och över 30 års erfarenhet av att producera banbrytande arbetsplatskoncept, producerar V+C en skräddarsydd utformning som förbereder ert företag för framtidens arbete.

Samskapa

Resultatet:
En robust, människocentrerad strategi och genomförandeplan för omvandling av ert företag.

Processen:
Vi tror starkt på stöd, tillit och självledarskap och att identifiera den miljö och de kunskaper som behövs för att skapa en framgångsrik organisation. Genom workshops och flexibla utbildningsprogram utmanar vi team och individer att tänka annorlunda avseende sina arbetsperspektiv, så att de blir engagerade. Vi vet att förändring ”fastnar” när alla förstår ”vad tjänar jag på det” i varje steg av processen.

Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956 Veldhoen_WhatWeDo©ProLensPhotography-MarieWilliams-7956

Implementera

Resultatet: 

Genomförandet av era nya arbetssätt, inklusive stöd till förändringshanteringsprocessen för att säkerställa att programmets ambitioner uppfylls.

Processen:

Agera efter er förändringsplan över flera kanaler, inklusive mobilisering och stöttning av nätverk som främjar förändring, för att skapa en positiv omvandling av ert företags sätt att arbeta. 

Under denna fas levererar V+C löpande support till ert team via ledarskapsuppdateringar och andra former av förändringsledningsengagemang, vilket säkerställer att meningsfulla förändringar sker i hela er organisation. Vi skräddarsyr nivån av ledningen av förändringsprogrammet och stöttar ert behov av att framgångsrikt omfamna nya sätt att arbeta.

Veldhoen_PhotoSessions-669906-dsc_6207_teamwork Veldhoen_PhotoSessions-669906-dsc_6207_teamwork

Utvärdera och utvecklas

Resultatet: 

Ett antal rekommendationer som stöttar er fortsatta utveckling av arbetssätten.

Processen:

En förvandling av arbetsplatsen är en löpande process, och vissa team kommer att införliva nya sätt att arbeta enklare än andra. V+C ger löpande stöd även efter att det inledande projektet är slutfört för att säkerställa att ni uppnår era långsiktiga mål. 

Genom att samla in bevis med hjälp av enkäter, intervjuer med viktiga intressenter och nya mätvärden för arbetsplatsen, förfinar vi kontinuerligt ert arbetsplatskoncept och hjälper till att säkerställa att alla team införlivar de nya sätten att arbeta på. 

Veldhoen_WhatWeDo_213_H1150238 Veldhoen_WhatWeDo_213_H1150238

Utforska
arbetets framtidsvärld tillsammans med oss

Kontakta oss för att inleda dialogen.